Ústavní soud zrušil vládní nařízení, které určovalo trestné držení drog

Brno - Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, díky které směla vláda svým nařízením určit trestné množství drog. Právní úprava byla podle soudu neústavní, kritérium trestnosti by mělo vyplývat přímo ze zákona; část politické scény ho přitom označovala za klíčové ustanovení pro perzekuci drogových deliktů. Rozhodnutí ÚS politické strany akceptují, zároveň ale volají po přijetí nového zákona stanovujícího trestné množství drog. Nález se dotkne jen nových deliktů. Starší kauzy dořeší justice podle dosavadní úpravy.

Soudci zrušili také část sporného vládního nařízení včetně tabulky vymezující „větší než malé množství“ jednotlivých omamných a psychotropních látek. Nařízení platilo od ledna 2010. Například u pervitinu stanovovalo jako větší než malé množství dva gramy, u kokainu gram, u hašiše pět gramů.

Podle Ústavního soudu je ale ustanovení v rozporu s ústavním pořádkem a porušuje právní zásadu, podle které nelze uložit žádný trest bez opory v zákoně. Právě vládní nařízení je norma nižší právní síly, a tak údajně nemůže zakládat trestnost činu. Pokud by zákonodárci nechtěli ponechat plnou rozhodovací kompetenci soudům, musejí zapracovat hodnoty „většího než malého množství“ přímo do trestního zákoníku, třeba ve formě přílohy.

„My ale nic takového nedoporučujeme nebo nevnucujeme, protože si myslíme, že je v moci soudů, aby tyto věci řešily,“ řekl novinářům ústavní soudce zpravodaj Jiří Nykodým. „Soudy se mohou vrátit ke své předchozí judikatuře, která v době, kdy bylo přijímáno vládní ustanovení, byla ustálená v tom, co se považuje za množství í větší než malé.“ Samotná formulace „větší než malé množství“ v zákoníku zůstává.

Vše začalo v Liberci: Návrh na přezkum podal Okresní soud v Liberci, který řeší případ ženy obžalované z přechovávání pervitinu. Pro rozhodnutí o trestnosti je také v její kauze klíčové posouzení, zda měla „větší než malé množství“ drogy. Kvůli pochybnostem o ústavnosti právní úpravy přerušil okresní soud řízení a obrátil se na Ústavní soud. Nyní by se měl k případu vrátit.

Žalobci ani protidrogová centrála nevidí v rozhodnutí problém

„Toto rozhodnutí není pro postih drogové kriminality v této zemi žádnou tragédií,“ reagovala na verdikt ÚS vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. „Ve většině evropských států je samozřejmostí, že množství větší než malé není určeno tabulkou moci výkonné, ale judikaturní praxí nejvyššího soudu té země, a to je správná cesta i pro Českou republiku.“

Česká justice od nynějška musí v jednotlivých kauzách rozhodovat podle konkrétních okolností a dřívější judikatury, a vrací se tak do stavu před rokem 2010, kdy příslušné vládní nařízení neplatilo. „Situace v policii bude taková, že každý konkrétní případ se bude posuzovat zvlášť, bude se zvlášť určovat, jaké je množství účinné látky v zabaveném, a soudní praxe do budoucna ukáže, co je množství větší než malé,“ nastínil další vývoj náměstek ředitele Národní protidrogové centrály Petr Kočí.

Ani protidrogová centrála ale není k verdiktu Ústavního soudu kritická; zrušení vládní tabulky podle Kočího umožní flexibilněji reagovat na dynamicky se vyvíjející drogovou scénu. „Ve stejném množství látky, které policie zabavovala v roce 2010, bude dnes mnohem víc účinné látky,“ vysvětluje Kočí. Rozhodnutí Ústavního soudu za problematické nepovažuje ani vedoucí psycholog Drop-inu Ivan Douda: „Tento způsob preferuji, období, kdy jsme potřebovali jednoduché a trochu alibistické kritérium (tzn. tabulku vládního nařízení), je zaplať pánbůh za námi.“ Soud podle Doudy lépe zhodnotí, co má a co nemá smysl kriminalizovat.

Pavel Bém, poslanec za ODS: „Je třeba tuto situaci pochopit jako příležitost pro předefinování regulace nelegálních drog v České republice tak, aby lépe odpovídala nejen naší ústavě, ale také stále rychleji se měnící situaci v této oblasti. K tomu bude třeba nalézt širokou odbornou a pak i politickou shodu.“

ODS podle svého europoslance Milana Cabrnocha výrok soudu a jeho právní názor respektuje. Zároveň ale upozorňuje na to, že případné zákonné vymezení „většího než malého množství“ bude kvůli zdlouhavému legislativnímu procesu méně flexibilní a „zhorší možnost pružné reakce na změny na drogové scéně“. Podle sociálního demokrata a místopředsedy ústavně- právního výboru Jana Chvojky by nyní kabinet měl navrhnout změnu zákona tak, aby vyhovoval rozhodnutí soudu, které je podle něj dobré v tom, že příští vlády nebudou moci pouhým nařízením měnit trestné množství drogy.