ÚS: Proti pozastavení dotace se lze bránit u soudu

Brno – Paragraf, který znemožňoval soudní přezkoumání úředního rozhodnutí o pozastavení dotace, odporoval ústavnímu pořádku, rozhodl Ústavní soud. V původním sporu se chtěla Vysoká škola báňská bránit rozhodnutí ministerstva školství, které jí pozastavilo dotaci ve výši 23 milionů korun. Příslušný zákon se už letos v únoru změnil, Ústavní soud zasáhl hlavně proto, že stále běží řada sporů z minulosti.

„V právním státě musí být právní jistoty - a tou hlavní je právo na ochranu u soudu. To příslušný paragraf zákona porušoval. Případný šikanózní postup poskytovatele dotace nebylo možné přezkoumat,“ uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí Ústavní soud. Podle soudu příjemce schválené dotace legitimně očekává její vyplacení a jiná instituce nemůže svévolně dotaci odebrat. 

V původním řízení se žalobou u Městského soudu v Praze domáhala slíbených peněz Vysoká škola báňská — Technická univerzita. Ta měla z rozhodnutí ministerstva školství pozastaveno vyplacení více než 23 milionů korun na projekt Centrum excelence IT4Innovations. Ministerstvo totiž došlo k názoru, že v projektu byla porušena pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Městský soud žalobu školy odmítl právě s odkazem na zákonnou výluku soudního přezkumu. Následovala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který řízení přerušil a obrátil se na ústavní soudce. Nyní se ke sporu znovu vrátí a je pravděpodobné, že nařídí městskému soudu, aby rozhodl, zda bylo pozastavení oprávněné.

Nemožnost soudního přezkumu pozastavení dotace je protiústavní (zdroj: ČT24)

Podobných sporů podle ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové existuje více. Nová zákonná úprava platná od letoška možnost soudního přezkoumání výslovně nevylučuje, ani ji však nijak nepopisuje. „Z toho pro mě vyplývá, že jako každé jiné opatření orgánu veřejné správy zasahující do veřejných subjektivních práv je takovýto postup soudně přezkoumatelný,“ řekla Šimáčková. Vzhledem k tomu, že dotace často pocházejí z rozpočtu Evropské unie, zabýval se Ústavní soud také kontextem evropského práva. Zavedení soudního přezkoumávání podle nálezu není v rozporu s právem Unie. Naopak jeho absence prý mohla být v kolizi s judikaturou Soudního dvora Evropské unie a Listinou základních práv EU.