Uměním k Bohu. Halík v Polsku převezme vatikánské ocenění

Český teolog a filozof Tomáš Halík obdrží letošní cenu Uměním k Bohu (Per artem ad Deum), kterou každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu za podporu dialogu mezi kulturami. Medaili převezme v červnu v polském městě Kielce na festivalu Sacroexpo.

Papežskou radu, nazývanou též vatikánským ministerstvem kultury, zřídil v roce 1982 papež Jan Pavel II. a jejím úkolem jsou vztahy církve se světem kultury a vědy. Instituce, v jejímž čele stojí kardinál Giafranco Ravasi, medailí Per artem ad Deum v minulosti vyznamenala například režiséra Krzysztofa Zanussiho či skladatele Krzysztofa Pendereckého a Arvo Pärta.

Halík ocenění převezme na církevním veletrhu Sacroexpo v polských Kielcích, který probíhá mezi 12. a 14. červnem. Vatikánská rada ho ocenila za „svědectví opravdové víry, za svou účast na životě společnosti a veřejná stanoviska proti rasové diskriminaci“. Spolu s ním budou vyznamenáni polský astronom a teolog Michael Helle německá umělkyně Claudia Henzlerová.

Halík v Polsku získal prezidentský kříž

Knihy, publikace a eseje tuzemského teologa, který patří mezi intelektuální celebrity náboženského a společenského myšlení, byly přeloženy do osmnácti jazyků, včetně čínštiny, korejštiny a turečtiny, a získaly řadu mezinárodních ocenění; v samotném Polsku vyšlo třináct Halíkových titulů a filosof zde získal například rytířský kříž Řádu za zásluhy od polského prezidenta.

K Halíkovým nejznámějším dílům patří O přítomnou církev a společnost, Ptal jsem se cest, Co je bez chvění, není pevné, Oslovit Zachea nebo Vzýván i nevzýván. Za sbírku esejů Vzdáleným nablízku převzal v roce 2011 ve Vídni cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu let 2009 a 2010.