Státní vyznamenání získalo 23 osob včetně Černého, Gablecha, Gotta nebo Váni

Praha – Výročí vzniku samostatného Československa dnes večer vyvrcholilo slavnostním předáním či propůjčením státních vyznamenání z rukou prezidenta Václava Klause ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Oceněno bylo celkem 23 osobností. Řád Bílého lva 1. třídy prezident propůjčil in memoriam plukovníkovi Otakaru Černému, příslušníku bombardovacího letectva za druhé světové války. Stejný řád 3. třídy byl propůjčen rovněž válečnému letci, plukovníku Imrichu Gablechovi. Mezi oceněnými jsou také zpěváci Karel Gott a Eva Pilarová či žokej Josef Váňa. Kromě nich byli vyznamenáni především představitelé československého odboje a významní vědci. Klaus ve svém projevu vyzdvihl zásady demokracie, vyzval k vysoké účasti ve volbách, ale také varoval před narůstajícím radikalismem ve společnosti.

Plukovník Otakar Černý byl jako příslušník britského bombardovacího letectva dvakrát sestřelen, z německého zajetí se mu však pokaždé podařilo uprchnout. Po nástupu komunismu byl odsouzen k těžkému žaláři, přesto se posléze dokázal dostat do Velké Británie. Byl aktivním členem Konfederace politických vězňů až do své smrti před dvěma týdny. Zasloužilý letec Gablech bojoval za druhé světové války v Polsku, po jeho dobytí však strávil několik let v sovětských zajateckých táborech. Po únoru 1948 byl jako čerstvý navrátilec vyhozen z armády.

Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky 2009 (zdroj: ČT24)

Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy převzala předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková, která v nejrůznějších odbojových organizacích působila od roku 1946.  Řád 2. třídy prezident propůjčil účastníkovi protinacistického a protikomunistického odboje Františku Šedivému. Po únoru 1948 se Šedivý zapojil do boje proti režimu vydáváním letáků, organizováním ilegálních skupin a útěků za hranice. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen na 14 let vězení. Dlouhá léta strávil v jáchymovských dolech.

Masarykův řád 3. třídy obdrželi Josefína Napravilová, která hledala české děti zavlečené nacisty po celé Evropě, a kněz a básník pronásledovaný komunistickým režimem Josef Veselý, který se ovšem nemohl předávání zúčastnit. Řád 4. třídy Klaus propůjčil doktoru Pavlu Žákovi. Žák byl za organizování odbojové studentské organizace zatčen a odsouzen na 16 let odnětí svobody. Ve věznicích a uranových dolech strávil 11 let.

Medaili Za hrdinství obdržel in memoriam dobrovolný hasič Boleslav Staněk z Vlčic na Jesenicku. Staněk letos v červnu tragicky zahynul, když byl při záchraně jiných osob zasažen povodňovou vlnou. Medaile Za zásluhy 1. stupně získali umělci. Vedle populárních zpěváků Karla Gotta a Evy Pilarové také akademická malířka Helga Hošková-Weissová, známá i za hranicemi svým výtvarným ztvárněním života v terezínském ghettu.

Početnou enklávu oceněných představovali vědci, kteří ve svých oborech dosáhli mimořádného významu. Kardiolog Michael Aschermann, internista a diabetolog Vladimír Bartoš, astronom Zdeněk Ceplecha, germanistka Květuše Hyršlová a účastník protinacistického a protikomunistického odboje Zdeněk Kovářík získali medaile Za zásluhy 2. stupně.

Stejné ocenění Klaus udělil geologovi a spisovateli Jiřímu Krupičkovi, matematiku Petru Mandlovi, bývalému volejbalistovi Josefu Musilovi, bojovníkovi proti komunismu Miloslavu Neradovi, ortopedovi Václavu Smetanovi a kreslíři, režiséru a spisovateli Ivanu Steigrovi. Medaili za zásluhy dostal šestinásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa. Loni Klaus vyznamenal 28 osobností.

Významné řády České republiky:

Řád Bílého lva – Je nejvyšším státním vyznamenáním České republiky, prezident jím oceňuje osobnosti, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj, prestiž či obranu státu a mezinárodních vztahů. Tradičně je udělován již od roku 1992, v současné podobě pak od roku 1992. Má dvě základní verze podle charakteru vyznamenání – vojenský a občanský. Občanská varianta má zkřížené palmové ratolesti a vojenská zkřížené meče. Držiteli nejprestižnějšího státního vyznamenání jsou například: prezidenti Edvard Beneš a Ludvík Svoboda, spisovatelé Josef Škvorecký a Zdena Salivarová, státníci Juan Carlos II., Alžběta II. a Jacques Chirac, generál Alois Eliáš či generálporučík František Fajtl.

Řád TGM – Je vysokým státním vyznamenáním pro osoby, které se svou činností významným způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. Podle důležitosti se rozděluje do pěti tříd. Jako samostatný řád vznikl až v roce 1990. Tvoří ho pěticípá hvězda s portrétem prvního československého prezidenta. Řád 1. a 2. třídy doplňuje osmicípá stříbrná paprsková hvězdice. Řádem TGM byli vyznamenáni například: kardinál Josef Beran, bratři Čapkové, student Jan Palach, novinář Ferdinand Peroutka, podnikatel Tomáš Baťa, vědec Otto Wichterle, politička Milada Horáková, zachránce židovských dětí Nicolas Winton, politik Josef Lux, filosof Milan Machovec, rabín Karol Sidon, bývalý prezident Václav Havel, aktivistka Naděžda Kavalírová nebo kněz Jan Graubner.

 • Syn Otakara Černého Richard autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120275.jpg
 • Anděla Dvořáková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120265.jpg
 • Imrich Gablech autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120264.jpg
 • Pavel Žák autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120272.jpg
 • Josefína Napravilová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120269.jpg
 • František Šedivý autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120261.jpg
 • Hradní stráž autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120248.jpg
 • Karel Gott autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120262.jpg
 • Helga Hošková-Weissová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120263.jpg
 • Eva Pilarová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120274.jpg
 • Vladimír Bartoš autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120277.jpg
 • Květuše Hyršlová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120280.jpg
 • Zdeněk Kovařík autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120278.jpg
 • Václav Smetana autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120276.jpg
 • Petr Mandl autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120273.jpg
 • Josef Váňa autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1203/120268.jpg
 • Řád Bílého lva autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1204/120306.jpg
 • Řád TGM zdroj: hrad.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1204/120308.jpg