Soudci protestují proti snížení svých mezd

Praha - Republiková rada Soudcovské unie se na svém dnešním zasedání důrazně postavila proti snížení platů soudců, na němž se počátkem týdne shodla vláda. Opatření označila rada ve svém písemném prohlášení za neústavní. Rada upozornila na to, že v minulosti byly platy soudců opakovaně zmraženy, takže soudci začali naplňovat princip ekonomické solidarity už v době, kdy platy zaměstnanců ve veřejné sféře narůstaly a ani ostatních občanů ČR se ještě nijak nedotýkaly důsledky ekonomické krize.

Unie považuje finanční zabezpečení soudce za jednu ze základních podmínek jeho nezávislosti. Své stanovisko doplňuje také varováním, že další pokles platů může způsobit odliv soudců. „Ti, kteří mají možnost odejít a cítí se dostatečně schopni, mají tendenci skutečně odejít. Bývají to většinou ti nejschopnější. Může tedy dojít k odlivu ze soudcovského stavu,“ prohlásil předseda unie Tomáš Lichovník.

„I v případě, že k nyní politickou mocí prosazovanému neústavnímu opatření nedojde, přijdou tak soudci v průběhu let 2008 až 2010 celkem o 15 procent zákonem předvídaných platů,“ uvedla rada. Soudcovská unie také vyjádřila znepokojení nad tím, že se soudci a jejich finanční zabezpečení stali součástí „populistických a symbolických gest politické reprezentace“. Poukázala na to, že na rozdíl od představitelů zákonodárné i výkonné moci soudci fakticky nemají možnost dalšího výdělku.

Reportáž Terezy Kručinské (zdroj: ČT24)
Soudní líčení
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod