Soud definitivně rozhodl: Rodiče musí nechat své děti očkovat

Praha - Nejvyšší správní soud (NSS) ukončil spor mezi ministerstvem zdravotnictví a rodiči, kteří se báli rizik spojených s povinnou injekcí. Rodiče podle soudu musí nechávat očkovat své děti. Negativní názor na očkování a obava z možných rizik je z povinnosti nevyvazuje. Čtyřtisícová pokuta po odmítnutí takzvané hexavakcíny tak platí.

Soud připustil, že povinné očkování, stejně jako velká část lékařských zákroků, může za jistých okolností vést ke způsobení závažné újmy. „Úkolem lékařů i pacientů je ve vzájemné součinnosti takovým možným negativním důsledkům předcházet, samo jejich riziko však ještě nemůže být dostatečným důvodem pro neprovedení lékařského zákroku,“ stojí v rozsudku.

Kvůli odmítnuté hexavakcíně dostali rodiče pokutu 6000 korun, později zmírněnou na 4000 korun. Nepomohl jim ani odkaz na starší nález Ústavního soudu, podle kterého by úřady a soudy měly v individuálních a odůvodněných případech upustit od pokutování i jiného nátlaku na rodiče-odpůrce očkování. Podle NSS však nesouhlas s plošným očkováním a obava z rizik není takovou výjimečnou okolností, jež by odůvodňovala odpuštění sankce.

Soudci: Očkování představuje stěžejní opatření proti šíření infekcí

Rodiče argumentovali i tím, že pro dítě je nejlepší přirozeně vytvořená imunita, kterou by očkování mohlo narušit. Jsou příznivci homeopatické léčby a systému očkování v ČR nevěří. Lékaři podle nich neupozorňují na všechny možné následky očkování včetně anafylaktického šoku nebo autismu.

Podle soudu však v případě autismu není souvislost dosud vědecky podložena - jde o sporný poznatek, který je předmětem odborných disputací. Proto je prý pochopitelné, že lékaři riziko v rámci obecné poučovací povinnosti nezmiňují. „Toto (domnělé) riziko stejně tak nemůže samo o sobě vyústit v oprávnění odepřít povinné očkování, které představuje stěžejní opatření, zabraňující šíření infekčních onemocnění, ohrožujících veřejné zdraví,“ napsali soudci.

Zákon o ochraně veřejného zdraví stanovuje povinnost podrobit se pravidelnému očkování. Příslušná vyhláška pak upravuje členění a druhy očkování. Rodiče často namítají, že očkovací povinnost zasahuje do základních lidských práv, a proto by měla být upravena zákonem, a nikoliv jen vyhláškou. Podle staršího verdiktu NSS je ale vyhláška praktická - umožňuje reagovat na výskyt infekčních onemocnění i postup vědeckého poznání.

Pro děti v Česku je povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, žloutenku typu B a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B. Další povinná vakcína chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi. Výjimku z povinnosti mají děti s prokázanou imunitou proti dané infekci nebo se stavem, který brání podání očkovací látky.