Sněmovna schválila antidiskrimi-nační zákon, protikuřácký vrátila k projednání

Praha - Sněmovna na dnešním jednání novelizovala několik zákonů. Schválila novelu vodního a veterinárního zákona a do Senátu poputuje i antidiskriminační zákon. Komunistický návrh na zrušení lustrací poslanci zamítli. Očekávaná protikuřácká novela byla vrácena zpět do druhého čtení. Termín, od kterého se začnou vydávat pasy s otisky prstů, poslanci odsunuli až na příští rok. Nově však bude moci stát kvůli výstavbě protipovodňových opatření vyvlastnit pozemky a zpřísní se používání odposlechů. Naopak projednáván nebyl návrh David Ratha, který by měl zabránit privatizaci nemocnic.

Antidiskriminační zákon má pomoci zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, národnost či sexuální orientaci.  Předlohu, kterou schválilo 111 ze 170 přítomných poslanců, nyní posoudí Senát a prezident. Česko je posledním členem EU, který dosud antidiskriminační zákon neměl. Kvůli jeho absenci hrozila Evropská komise žalobou.  

Novela veterinárního zákona převádí do českého práva evropské směrnice týkající se veterinární péče. Přichází mimo jiné s tím, že majitelé, kteří na farmách chovají jelenovitou zvěř, nebudou muset tato zvířata na porážku odvážet, ale budou je moci zastřelit přímo na farmě. Novela se dotýká také obchodování se zvířaty, například myslivci budou moci prodávat drobnou zvěř ze svých revírů přímo spotřebitelům.

Novela vodního zákona umožní prodloužení platnosti původních povolení pro čerpání nebo vypouštění odpadních vod, které přestaly platit k 1. lednu 2008. Výjimka se ale bude týkat pouze těch, kteří si o nová povolení zažádali včas před koncem loňského roku.

Závěrečným hlasováním prošel také návrh antidiskriminačního zákona, který má zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci nebo zdravotní péči. Návrh KSČM na zrušení lustračních zákonů sněmovnou neprošel. 

Stát bude moci dotovat vzdělávání zdravotníků ve specializovaných oborech z rozpočtu, uvádí novela o uznávání odborných kvalifikací. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek již dříve přislíbil, že se resort bude snažit na příští rok na tento účel získat půl miliardy korun.

Novela, která prodlužuje úřadům lhůtu pro udělování pokut za porušování cenových předpisů, by měla primárně řešit problémy pražské taxislužby. Současná lhůta, která umožňuje pokutu uložit do jednoho roku ode dne, kdy se úřad o porušení dozví, nebo do tří let poté, co někdo předpisy porušil, způsobuje, že viník často zůstane nepotrestaný. Lhůty by se měly nově prodloužit na tři a pět let. Řízení navíc může být zahájeno pouze na základě kontroly úřadu, nyní i po oznámení například policie.

Závěrečným čtením prošla i novela stavebního zákona. Jednou z nejvýznamnějších změn bude možnost stavět určité druhy staveb v nezastavěných částech obcí, které nemají územní plán. Týká se to zhruba 2800 obcí v Česku, které až na výjimky nemají víc než tisíc obyvatel.

Zpřísní se také používání odposlechů. Lidé se budou moci dozvědět, že je policie odposlouchávala a její postup mohou nechat přezkoumat u soudu. Zpřesňují se i formální náležitosti příkazu k odposlouchávání.

V prvním kole ještě poslanci projednají Lisabonskou smlouvu Evropské unie. Sněmovna má hlasovat také o rezoluci k situaci v Tibetu.

Vydáno pod