Síť chráněných lokalit Natura se rozšíří o 274 nových míst

Praha - Počet evropsky významných přírodních lokalit Natura 2000 se v Česku rozšíří o 234 nových území. Rozhodla o tom dnes vláda na návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika. Dalších 25 lokalit bylo rozšířeno, u 175 vládní nařízení ustavilo menší změny. Cekem 21 lokalit naopak ze seznamu vypadlo. Do dneška seznam zahrnoval 879 lokalit, po jeho rozšíření přesáhl počet takto chráněných míst v Česku tisícovku a jejich rozloha dosáhla deseti procent celkového území státu. Tím by měla být síť chráněných lokalit kompletní.

„Dnešní hlasování vlády mě velmi potěšilo. Zařazení konkrétních území jsme poctivě předjednávali s vlastníky pozemků, obcemi a dalšími partnery. Je za tím obrovský kus práce. Dnešním rozšířením seznamu by měla být soustava Natura 2000 u nás téměř kompletní, zbývá dojednat jen několik málo lokalit,“ uvedl ministr Miko.

Vybudovat síť míst, kde se hospodaří s ohledem na tam žijící vzácné druhy rostlin a živočichů, se Česko zavázalo při vstupu do EU. Důvodem pro doplnění národního seznamu je kromě povinnosti naplnit tento závazek také zachování biodiverzity a nejhodnotnějších přírodních stanovišť na území České republiky. V seznamu jsou zapsané například louky se vzácnými bylinami, části lesů, rybníky, lomy a také například i půdy kostelů, na nichž se usadili netopýři.

Nově navrhované lokality zohledňují také kulturní aspekty území. Typickým příkladem je evropsky významná lokalita Hřebčín v Kladrubech nad Labem, kde hospodářský rozvoj hřebčína není ve střetu s navrhovaným územím Hřebčín v Kladrubech. Dohodu o rozvoji hřebčína a ochraně přírody v léto lokalitě podepsaly ministerstvo životního prostředí s ministerstvem kultury.

Vydáno pod