Šéf inspekce životního prostředí Geuss podle soudu ve funkci zatím zůstane

Šéf České inspekce životního prostředí Erik Geuss zůstane zatím ve funkci. Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek žalobě, kterou se Geuss domáhá zrušení pravomocného rozhodnutí náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého o tom, že přestal být ředitelem inspekce.

Podle soudu je veřejným zájmem řádné fungování inspekce a je potřeba předejít vzniku situace, kdy by ČIŽP měla dva ředitele. Náměstek Postránecký na konci srpna rozhodl, že Geuss přestal být ředitelem inspekce.

Podle rozhodnutí Postráneckého se Geuss funkce na konci roku 2014 po výběrovém řízení ujal na základě jmenování podle pracovní smlouvy, nikoli podle služebního zákona. Podle Postráneckého to bylo špatně, služební místo by mohl obsadit člověk v pracovním poměru pouze na záskok.

Geuss ale podal proti rozhodnutí správní žalobu. „Městský soud v Praze se ztotožnil se shodným právním názorem žalobce Geusse i žalovaného Postráneckého na to, že veřejným zájmem je řádné fungování ČIŽP, a je tedy třeba předejít vzniku situace, kdy by inspekce případně měla dva ředitele,“ píše se v usnesení.

Geuss a Postránecký se podle soudu shodli, že nebude ohrožen veřejný zájem, když se žalobě odkladný účinek přizná, protože se naváže na dosavadní fungování inspekce, než soud rozhodne. Proti rozhodnutí soudu není přípustná kasační stížnost.

Postránecký podle usnesení setrvává na svých právních názorech, že jmenování Geusse na služební místo ředitele ČIŽP nebylo provedeno podle zákona. Dodává ale, že pokud by byl na základě výběrového řízení vybrán někdo jiný než Geuss, a zároveň by následně bylo napadené rozhodnutí zrušeno, mohla by nastat situace, kdy by byli na služebním místě zároveň dva ředitelé.

„I z tohoto důvodu považuje Postránecký za lépe odpovídající veřejnému zájmu, pokud shora nadepsaný soud odkladný účinek žalobě přizná,“ píše se v usnesení. Újma, která by Geussovi vznikla, by mohla být větší než například dalším uchazečům výběrového řízení, kteří v tuto chvíli na pozici ředitele ČIŽP nebyli jmenováni.

Ministerstvo ponechalo i přes soudní spor Geusse ve funkci. V těchto dnech ale otevřelo opět na pozici výběrové řízení, které začalo loni. Posuzovalo žádosti všech přihlášených uchazečů včetně Geusse. Je pravděpodobné, že bude rozhodnutím soudu konkurz přerušen.

Strana zelených kvůli kauze už vyzvala k rezignaci ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Podle ní by měl své křeslo opustit, protože nerespektuje pravomocné Postráneckého rozhodnutí.