Proti byla policie a odborníci. Nebezpečný billboard přesto postavili

Praha – Že billboardy kolem silnic jsou velice rizikové a ohrožují řidiče, není žádným tajemstvím. I přesto jsou jimi dopravní komunikace v České republice přímo obsypány. Tento fakt se nelíbí řadě odborníků na dopravu, ale úřady stavbu reklamních poutačů stále povolují, a to i na velice nebezpečných místech. Jedním z nich je křižovatka na Praze 9, kde i přes všechna doporučení vznikl nový svítící billboard bez ohledu na to, že policie byla proti. Nicméně stavební úřad nemusí brát žádná nesouhlasná stanoviska v potaz. Na situaci se podíval reportér Lukáš Landa v pořadu Reportéři ČT.

Zmíněný billboard vyrostl na křižovatce mezi ulicemi Vysočanskou a Proseckou, kde denně projíždí tisíce aut, a okamžitě se stal její dominantou. Místním se stavba vůbec nelíbí a považují ji za velice nebezpečnou. „Já jsem teda neřidička, ale myslím si, že takovýhle monstrum na křižovatku vůbec nepatří,“ řekla jedna z tamních obyvatelek. Místní se dokonce bránili, sepsali petici, kterou předali městské části Prahy 9. A odpověď zněla, že všechno proběhlo dle správního řízení.

Ředitel Odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy Jan Heroudek však s tímto názorem nesouhlasí. Tvrdí, že podle stanovisek dopravních psychologů k jiným srovnatelným lokalitám úředníci dospěli k názoru, že na tomto místě to dopravu nenaruší.

Dopravní experti si ale myslí úplný opak a rozhodnutí považující za velice špatné. „Pokud je v blízkosti něco svítícího, co je důležitější než světelná signalizace na křižovatce, tak skutečně ta konkurence je potom velmi, velmi nežádoucí a velice nebezpečná,“ prozradila dopravní psycholožka Vlasta Rehnová.

Její slova potvrzuje i studie pražského ČVUT, která se zaměřila na to, jak moc billboardy dokáží odpoutat pozornost řidiče od provozu. „Víme, že to odvedení pozornosti může být skutečně tak významné, že může dojít i k ohrožení jak řidiče, tak okolí,“ dodal Petr Bouchner, vedoucí Ústavu dopravních prostředků FD ČVUT v Praze.

Policie stavbu nedoporučila, úřad stanovisko ignoroval

To, že zmíněný billboard je velice nebezpečný a neměl by na zmíněném místě stát, potvrdila i policie. Pokud totiž reklamní poutač stojí v takzvaném ochranném pásmu komunikace, zjednodušeně řečeno, v bezprostřední blízkosti silnice, musí magistrát dokonce požádat policii o stanovisko.

„Podle policie není vhodné na tuto křižovatku umisťovat svítící led billboard, což jsme samozřejmě vyjádřili i ve stanovisku, které jsme poskytli Magistrátu hlavního města Prahy, potažmo silničnímu správnímu úřadu,“ řekl k situaci mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Tomáš Hulan.

Heroudek však s tímto názorem nesouhlasí. „Já si myslím, že je věcí každého úřadu, aby rozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, takže můžeme mít na to jiný názor,“ prozradil. Nedokázal však vysvětlit, co ho k tomuto názoru přivedlo. Úřad rovněž na doporučení policie zareagoval rozhodnutím, že billboard již není v ochranném pásmu, a tudíž je zmíněné stanovisko nadbytečné.

Billboardy
Zdroj: Tomáš Krist/ISIFA

Policie však nebyla jediná, kdo vyjádřil negativní stanovisko vůči jeho stavbě. Proti byly odbor stavební, odbor pro dopravu a životní prostředí a i Útvar pro rozvoj hlavního města Prahy. Avšak ani jejich stanoviska nebyla vzata v potaz. „V zásadě je to tak, že problematika povolování billboardů ve městech je tak široká, že stavební úřad jestliže chce, může povolit jakýkoliv billboard a může ignorovat cokoliv. A naopak, když nechce, tak může zakázat stavbu jakéhokoliv billboardu a také se nic neděje. Je to na libovůli toho stavebního úřadu,“ zkritizoval situaci ředitel obecně prospěšné společnosti Acta non verba Vojtěch Razima.

Billboard na Proseku byl tak v září spuštěn. Blýská se však na lepší časy a billboardy podobné tomu na Proseku by v budoucnu již neměly vznikat. Na základě výzvy totiž ministerstvo dopravy již napsalo novelu zákona, kde se právě objevuje to, že u reklamních staveb, u venkovní reklamy by napříště stanovisko policie mělo být závazné.

Billboardový ráj (zdroj: ČT24)