Projekt Táto, jak na to? se snaží tatínky zapojit do péče o děti

Praha - Otcové, kteří jsou přítomni u porodu, bývají v péči o dítě aktivnější než ti, kteří k porodu nejdou. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mediaresearch. Průzkum ukázal i další poznatky, například že se častěji o děti starají otcové do 34 let, s vysokoškolským vzděláním a žijící v Praze. Pokud se navíc otcové starají o dítě od prvních dnů po narození, mají pak k dítěti větší vztah, což podporuje i míru zapojení do domácích prací v pozdějších letech. Průzkum je součástí projektu ministerstva práce a sociálních věcí Táto, jak na to?

Výzkum podle Hany Friedlaenderové ze společnosti Mediaresearch prokázal, že mladší generace otců je výrazně modernější, naopak otcové starší 45 let jsou převážně zastánci tradiční výchovy. Péče o dítě by měla být podle nich převážně na matce. Takovýchto tradičně zaměřených mužů je v Česku skoro 40 procent. 

I ti otcové, kteří se považují za modernější, ale s dětmi nejsou ochotni zůstat doma na rodičovské dovolené. Z průzkumu vyplynulo, že o této možnosti uvažuje skoro polovina otců, na rodičovskou dovolenou ale odešlo jen pět procent tatínků. Hlavním důvodem bývají peníze a postoj zaměstnavatele. Třeba třetina otců má problémy v práci, i když chtějí jen jít s dítětem k lékaři. V Česku ještě pořád platí, že jsou otcové v drtivé většině živiteli rodin a nosí domů vyšší výplatu než matky. Paradoxně ale z pěti procent otců, kteří odešli na rodičovskou dovolenou, jen 37 % z nich pobíralo rodičovský příspěvek: „Máme zde docela silnou skupinu mužů, kteří se starají, aniž si za to nechávají platit od státu,“ podotkl autor projektu Táto, jak na to? Martin Jára. 

Reportáž Terezy Krásenské (zdroj: ČT24)

Výzkum také ukázal, že se muži nejraději starají o volný čas dětí. Rádi organizují rodinné dovolené, sportovní akce, kulturní akce či výlety, naopak naprostá menšina je schopna postarat se o nemocné dítě či ho budit a vodit do školy. „Výzkum ukázal, že v současné době můžeme hovořit o stavu přechodu mezi tradičním a moderním pojetím otcovství, kdy otcové už přebírají některé hodnoty moderního stylu otcovství, genderové rovnosti, ale na druhou stranu v některých oblastech přetrvává tradiční model,“ dodala Friedlaenderová. 

Průzkum také ukázal na problémy, které mají tátové, kteří s dětmi nežijí ve společné domácnosti, těch je asi dvanáct procent. Čtvrtina z nich se totiž s dětmi vídá méně než jednou měsíčně a často to vnímají tak, že nemají rovná práva při přidělování dětí do péče.

Míra zapojení otců
Zdroj: ČT24