Přímá volba starostů se prozatím odkládá

Praha - Vláda dnes na měsíc přerušila diskusi nad analýzou k zavádění přímé volby starostů malých obcí a souvisejícími materiály. Analýza ministerstva spravedlnosti poukázala na to, že případné zavedení této přímé volby by se neobešlo bez změny ústavy. Proto ministerstvo vládě navrhlo, aby buď uložila ministrům vnitra a spravedlnosti předložit do konce roku vedle legislativních změn nezbytných pro přímou volbu starostů i návrh novely ústavy, která by ji umožnila, nebo od záměru zavést přímou volbu starostů v komunálních volbách v roce 2014 ustoupila.

V souvisejícím materiálu pak ministerstvo vnitra připomíná výsledky ankety, podle nichž přímou volbu podporují zhruba dvě třetiny oslovených obcí, především těch menších. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky přímou volbu podle vnitra naopak dlouhodobě nepodporují, pro jsou naopak členské obce Sdružení místních samospráv.

Premiér Petr Nečas:

„Vládní koalice bude nyní muset politicky rozhodnout, zda tuto změnu začít připravovat,“ vysvětlil premiér a předseda ODS. Připomněl, že pro změnu ústavy je za současné politické situace potřeba souhlas opoziční ČSSD. Pokud by nebyl získán, byla by prý příprava přímé volby starostů, o kterou stojí TOP 09 i VV, jen „zbytečné štábní cvičení“.

Brífink po jednání vlády (zdroj: ČT24)

Podle dřívějších informací vnitra by se přímá volba starostů týkala obcí, které mají pouze zastupitelstvo a starostu a kde chybí obecní rada. Jako hranici pro přímé volby ministerstvo vnitra v minulosti navrhovalo obce a městské části do 1 500 obyvatel. O něco větší obce by podle dřívějších plánů případně mohly přímo volit také, ale s jednou podmínkou: místní voliči by v referendu rozhodli, že zruší obecní radu a raději si přímo zvolí starostu.

Starostu by šlo odvolat jen v referendu

Obcí, kde žije maximálně 1 500 obyvatel, je asi 3 500. Starosta by byl podle dřívějších informací vnitra nezávislý na zastupitelstvu obce, protože by ho zvolili přímo její obyvatelé. Zastupitelstvo by ho proto nemohlo odvolat. To by bylo možné jen místním referendem.

Změna ústavy by podle analýzy ministerstva spravedlnosti musela nastat, pokud by zákon stanovoval, o čem by rozhodoval přímo volený starosta bez zastupitelstva. Další úpravy ústavy by byly podle úřadu potřeba proto, že v současnosti počítá jen s přímou volbou členů zastupitelstev, nebo aby mohl být starosta postaven v souvislosti se způsobem volby a povahou pravomocí na stejné úrovni jako zastupitelstvo, aniž by byl jeho členem. Svaz měst a obcí ČR v této souvislosti namítá, že pokud by starosta nebyl členem zastupitelstva a nepodílel na zásadních rozhodnutích v chodu obce, stal by se „jakýmsi voleným tajemníkem obecního úřadu“.

„Výslovný ústavní základ by vyžadovalo i předpokládané uplatnění přímé volby starosty pouze v některých obcích,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti v předkládací zprávě. Jinak by to totiž podle úřadu bylo v rozporu se zásadou rovného přístupu občanů k veřejným funkcím.

Vláda dnes podle očekávání odmítla návrh komunistických poslanců, aby napříště nové státy musela uznávat se souhlasem Parlamentu. Podle návrhu KSČM by uznávání nových států mělo být analogické s uznáváním mezinárodních smluv. Kabinet ve zdůvodnění svého negativního stanoviska argumentoval nutností v takovém případě měnit ústavu, neboť se jedná o zásah do dělby moci mezi mocí zákonodárnou a výkonnou.

K návrhu poslanců TOP 09 na zvýšení poplatku za komunální odpad až o sto procent se vláda postavila neutrálně. Poslanci TOP 09 navrhují zvýšit od příštího roku tento poplatek s odůvodněním, že částka už devět let nerostla. Obce by podle nich mohly stanovit až tisícikorunovou platbu za rok.

Vláda se negativně postavila ke komunistickému návrhu novely trestního zákoníku. Ta navrhovala beztrestnost pro lidi, kteří oznámili korupci. Vláda při zamítnutí argumentuje tím, že obdobné ustanovení v minulosti už platilo, ale nebylo kvůli nejasnostem využíváno a kritizovaly jej mezinárodní organizace.

Kabinet na příští rok schválil 807,166 milionu korun na zahraniční rozvojovou spolupráci, což je podle české diplomacie stejně jako letos. Tato částka zřejmě s ohledem na škrty ve státním rozpočtu zůstane stejná i v roce 2013 a 2014.