Popřít otcovství asi bude možné až do tří let věku dítěte

Praha - Muži asi budou moci zanedlouho popřít otcovství až do tří let věku dítěte. Nyní mohou tento krok učinit do půl roku od narození dítěte. Změnu má přinést novela zákona o rodině, kterou dnes schválila sněmovna. Normu nyní dostane k projednání Senát. Poslance v závěrečném hlasování také podpořili zákon o veřejném zdraví. Ten především počítá se změnou struktury zdravotních ústavů - tedy sloučením 14 zdravotních ústavů do dvou celků v Praze a Ostravě. Nově také poslanci rozhodli, že lidské tkáně a buňky budou moci přepravovat i firmy, které nejsou zdravotnickým zařízením. Naopak poslanci vrátili do druhého čtení předlohu, podle níž by obce mohly vybírat za svoz odpadu až 1000 Kč ročně na obyvatele.

Současnou půlroční lhůtu od narození dítěte zrušil už loni v červenci Ústavní soud, a to s platností ke konci letošního roku. Nynější šestiměsíční lhůta pro podání takzvané popěrné žaloby poškozuje podle Ústavního soudu práva otců. Soud žádal, aby nová právní úprava lépe odrážela práva všech zúčastněných. Novela poslance ODS Pavla Staňka počítá také s tím, že muži by na podání návrhu na popření otcovství měli půl roku od chvíle, kdy nabudou podezření, že otci ve skutečnosti nejsou.

Některým poslancům na novele vadila úprava pravomoci státního zastupitelství k podání návrhu na popření otcovství v případech, pokud by nově zaváděná tříletá lhůta uplynula. Žádnou změnu ale nenavrhli. Státní zastupitelství by podle novely návrh muselo podat soudu v případě důvodného podezření, a pokud by to bylo v zájmu dítěte. Poslanci odmítli návrh poslankyně KSČM Ivany Levé, která chtěla novelou také upravit rozhodování soudů o střídavé péči o dítě po rozvodu rodičů. 

Schvalovací maraton v Poslanecké sněmovně (zdroj: ČT24)

Zdravotní ústavy se sloučí, poplatky za odpad nezvýší

Pracoviště zůstanou podle předlohy v každém kraji, propouštět se nemá. Ministerstvo zdravotnictví chce centralizací ústavů dosáhnout jejich ziskovosti, stát je po první fázi reorganizace dotoval asi pěti miliony korun ročně. Dva ústavy prý mají větší šanci uspět ve výběrových řízeních na velké zakázky a vydělat si třeba na lepší laboratorní vybavení. Novela se týká také hygienických stanic. Nynějších 59 pracovišť už nebude v zákoně jmenovitě uvedeno.

Poslanci naopak vrátili do druhého čtení předlohu, podle níž by obce mohly vybírat za svoz odpadu až 1000 Kč ročně na obyvatele. Jde o stoprocentní navýšení. Pozdržení poplatkové novely ve sněmovně prosadili sami autoři. Podle nich je nutné ještě některé záležitosti vyjasnit. Rozpočtový výbor totiž navrhl přidat do předlohy poplatky za hrací automaty a videoloterijní terminály pro obce. Pravidla pro výběr poplatků totiž poslanci nejspíš nechtěně zrušili při úpravách daňové reformy. Senát ji uvedl do původního stavu a sněmovna o ní má hlasovat příští úterý. 

Starostové, hejtmani i guvernér České národní banky asi získají nové pravomoci a povinnosti, které se týkají hospodářských opatření pro krizové stavy. Hejtmani budou mít například při povodních právo za stavu nebezpečí určit maximální množství zboží, které bude možné spotřebiteli prodat. Nyní mají právo určovat maximální objem zboží, na které má spotřebitel právo.

Poslanci jsou pro uvolnění přepravy lidských tkání a buněk

Lidské tkáně a buňky pravděpodobně budou moci přepravovat i firmy, které nejsou zdravotnickým zařízením. Změnu přinese vládní novela zákona o tkáních a buňkách, kterou dnes schválili hladce poslanci. Nyní mohou přepravu zajišťovat jen provozovatelé tkáňových zařízení, diagnostických zařízení, odběrových míst nebo držitelé zvláštních povolení. 

Tkáně a buňky budou nadále převáženy v mrazicích boxech a budou opatřeny čipy, které umožní kontrolu převozu. Odpovědnost za to, že dopravce splní všechny požadavky na přepravu, bude na provozovateli tkáňového zařízení. Požadavky kladené na distribuci i dopravu tkání a buněk už nyní stanoví zvláštní vyhláška. Povolení pro firmy bude vydávat podle schváleného pozměňovacího návrhu zdravotnického výboru Státní ústav pro kontrolu léčiv. Provozovatel tkáňového zařízení, který potřebuje dopravit materiál jinam, bude muset s dopravcem uzavřít písemnou smlouvu obsahující patřičné podmínky. Taková smlouva bude muset zajistit, aby dopravce například neuzavřel další smlouvu s někým jiným.

Co dále poslanci schválili:

- Reformu dohledu EU nad finančním trhem - novela má do českého práva zavést evropskou směrnici, která se týká hlavně informační povinnosti vůči evropským úřadům, možnosti konzultací a spolupráce i řešení sporů mezi hlídači trhů. Lhůta pro zavedení do českého práva je stanovena na poslední den letošního roku.

- Snadnější uznávání profesní kvalifikace - získat by ji mohli lidé s praxí v oboru, byť jej nevystudovali. Počítá s tím vládní novela o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kterou dnes hladce schválili poslanci. Nyní ji posoudí Senát. Předloha také umožní vykonat zkoušku z rekvalifikačního kurzu úřadu práce už šestnáctiletým, kteří opustili střední školu. Podle současných pravidel musejí počkat do 18 let. Rekvalifikační zkouška bude platit jen pro určité dílčí činnosti, nebude nahrazovat výuční list nebo maturitu.

- Úprava střetu zájmů u obecních zastupitelů. Obecní zastupitelstvo do budoucna už zřejmě nebude řešit, zda vyloučí z projednávání a rozhodování o věci svého člena, který střet zájmů ohlásil. Podobný postup totiž není určen ani pro krajská zastupitelstva. Novela, kterou předložila opoziční ČSSD, navíc na návrh ODS přiřazuje Prostějov mezi statutární města, jichž by tak bylo 25.

- Jednodušší uznávání odborné kvalifikace zahraničních expertů, kteří přijedou do Česka pracovat jen nakrátko. Změny včetně jednotné evidence expertů navrhla vláda v návaznosti na předpisy EU. Novela zlepší možnosti příhraničních pracovníků, neboť odbourá administrativu při jednorázových pracovních výkonech. Například rakouský chirurg, který by přijel do Česka kvůli operaci, by se pouze ohlásil kompetentnímu orgánu.

- Přístup občanům EU ke státní půdě - Občané zemí EU, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska nebo Islandu se v budoucnu zřejmě snáze dostanou k tuzemské státní zemědělské a lesní půdě.

- Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Oba zákony jsou o jiném okruhu znečišťujících látek a znečišťovatelů, rozdílný je i předmět ochrany. Nový zákon o látkách poškozujících ozonovou vrstvu se podle předkladatelů prakticky neliší od nynějšího stavu.

- Zákon o obchodních korporacích. Spolu s dalšími zákony, například občanským zákoníkem, je součástí nové úpravy soukromého práva. Zákon neřeší problematiku anonymních akcií na doručitele. Ty má řešit zvláštní zákon o transparentnosti akciových společností, který už připravilo ministerstvo spravedlnosti. Podle něj by společnosti tyto akcie musely zapsat do centrálního depozitáře kvůli možnosti dohledat jejich majitele.

- Omezení okruhu pohledávek, které bude možné získat z rozhodnutí soudu i soudního exekutora. Soud by podle novely občanského soudního řádu a exekučního řádu nadále rozhodoval pouze ve zvláštních případech. Patří k nim věci týkající se dětí nebo vykázání ze společného bytu či domu.