Politici začínají podnikat kroky proti provozovatelům hazardních her

Praha - Politici se rozhodli ve spolupráci s městskými zastupitelstvy zamezit dalšímu rozšiřování provozoven hazardních her. Jejich cílem je také provést další opatření k regulaci výskytu těchto zařízení. Reagují tak na výsledky studií, které ukázaly boj proti hazardu v posledních letech jako nedostatečný. Magistrát hlavního města navíc k 1. lednu 2008 vydal vyhlášku o zákazu rozšiřování a snížení počtu provozoven hazardních her. Na konkrétních místech v Praze tak mají v dohledné době začít aktivní diskuze o snížení výherních automatů.

Podle průzkumu pražského zastupitelstva se v posledních 7 až 8 letech zvýšil počet pražských výherních automatů ze 7.500 na 8.500. Ve městě se provozují výherní automaty na 1.500 místech. Tendence zvyšování podnikání v hazardních hrách se projevuje i v jiných velkých městech. Podle primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala je situace v jeho městě alarmující. Jihlavský magistrát tak reagoval na enormní nárůst a v únoru přijal dvě vyhlášky, které se týkaly lokalizace konkrétních míst se zákazem provozování hazardu i provozoven s jasně vymezenou dobou od 15 do 22 hodin.

Pražské zastupitelstvo již představilo některé z konkrétních podmínek boje s gamblerstvím. Výherní automaty mají být umístěny minimálně 50 metrů od školských zařízení. Také ze strany samotných provozovatelů má být zpřísněna kontrola zákazníků či lepší zajištění monitorování celého objektu. K cílům magistrátu patří také separace kasin a podobných zařízení od dalších veřejných míst, např. restaurací. Náměstek primátora Prahy Rudolf Blažek uvedl, že hlavní morální prioritu celé snahy představuje ochrana mladistvých do 18 let. Navíc dochází v okolí heren k mnoha výtržnostem a protizákonným činům. S celým problémem samozřejmě souvisí boj proti zvyšující se závislosti. Ročně tak propadají hazardu stovky lidí.

Hlavního představitele boje proti gamblingu v Senátu představuje Josef Novotný (SNK-ED). Nezdráhá se v této souvislosti velmi odvážných výroků. Pro Lidové noviny řekl: „V hazardu je tolik peněz, že si firmy mohou koupit prakticky kohokoliv a úspěšně lobbovat u jakéhokoliv politika.“ Podle Blažka je prolévání mnoha peněz v tomto odvětví podnikání nezpochybnitelným faktem. Podle ministerstva financí jdou roční výdělky přes 100 miliard korun. Do pokladen městských částí však na základě provozovatelských poplatků přichází ročně kolem 400 milionů. Ty jsou podstatným zdrojem budování veřejné infrastruktury, např. sportovních areálů.

Vydáno pod