Policie si objednala kampaň na zlepšení image, opozice nesouhlasí

Praha - Česká policie chce zapracovat na zlepšení své image. Pomoci jí má kampaň, kterou si objednala u soukromé firmy. Ta počítá s využitím spotů v regionálních rozhlasových stanicích. Plán se nelíbí opozici, která ho už tvrdě kritizovala. Sociálnědemokratický poslanec Jeroným Tejc jej dokonce označil za manipulaci veřejnosti.

„Reklamních kampaní po nástupu Ivana Langera na Ministerstvo vnitra je poměrně mnoho. Domnívám se, že konkrétně kampaň, která má zlepšit image Policie ČR je nadbytečná,” řekl Tejc ve Studiu ČT24 a dodal, že není možné občany přesvědčovat o tom, že policie pracuje v jejich prospěch reklamní kampaní. „Je potřeba, aby se o tom občané přesvědčili sami.”

Ani policie nepovažuje kampaň za cosi samospasitelného, spíše ji bere za jeden z možných komunikačních kanálů. Investovala do ní 2 miliony korun a považuje ji za součást reformy policejních sil. „Kampaň je součástí pozitivních změn, které mají charakter struktury, hloubky, i některých inovačních záležitostí v policii,” vysvětluje Jaromír Matoušek z Odboru personální práce a vzdělávání policejního prezídia.

Využití rádia jako vhodného nosiče reklamního sdělení vybralo prezídium z důvodu relativně nízké ceny, vysokým dosahem i dopadem. „Policie bude představena jako organizace, která má vůli být službou svému zákazníkovi, tedy veřejnosti a institucím, pro které je zřízena,” prozradil Jaromír Matoušek.

Policie přichází s imageovou kampaní v době, kdy je podle průzkumu Agentury Ipsos Tambor s její prací spokojeno 72 procent lidí. Ředitel agentury STEM Jan Hartl však upozorňuje, že vnímání policie je rozdílné. Jednak ji lidé vnímají jako službu v místě svého bydliště a hodnotí ji poměrně kladně. Při ideologickém pohledu na policii jako instituci je však hodnocení výrazně horší a je třeba na něm pracovat. „Policie si proto půjde kampaní pro kladné body,” myslí si Hartl.

Vydáno pod