Podle opozice tunel na Letné zvýší množství dopravy

Praha - Nejdelší pražský tunel, který povede od Špejcharu na Letné po křižovatku Pelc-Tyrolka v Troji, se začíná budovat. Nový tunel je součástí vnitřního okruhu. Jeho hlavním cílem bude spojení jednotlivých částí města. Náklady na jeho vybudování se pohybují nad hranicí 20 miliard korun.

Názory na jeho stavbu však nejsou jednoznačné. Opoziční zastupitel Jiří Witzany (SNK ED) například tvrdí, že se po jeho dokončení intenzita dopravy uvnitř města ještě zvýší a odhadované náklady na stavbu tunelu jsou na hranici finančních možností města. Ředitel odboru dopravy z pražského magistrátu Jan Heroudek naopak zdůrazňuje, že se Praha bez vnitřního okruhu neobejde.

„Já si myslím, že ten problém je koncepční. Koncepční v tom, zda chceme řešit ty přecpané ulice vytvářením nových kapacitních komunikací uvnitř města, nebo zda chceme dopravu regulovat,” uvedl Witzany.

Tak veliký tunelový komplex se v Praze ještě nestavěl a i z hlediska Evropy je to poměrně velké dílo. „Je třeba se soustředit na silniční okruh okolo Prahy, který by Prahu ochránil,” doplňuje Witzany.

„Jestliže auta dostanu z povrchu, tak mě na tom povrchu klesá hluk a nedovedu si představit, že by například nábřežní komunikace byla vybavena stejným protihlukovým polotunelem jako dnešní komunikace Slánská,” uvedl Heroudek.

„Já si myslím, že ty nezahájené části vnitřního městského okruhu jsou otevřené, jsou sice schválené v územním plánu, projektová dokumentace je hotová, ale jak jsem říkal, to je o koncepci, jak přistupujeme k řešení dopravní situace v Praze. Chceme budovat další kapacitu pro individuální automobilovou dopravu v Praze, nebo chceme přistoupit k nějaké regulaci,” tvrdil Witzany.

Stavba je součástí tunelového komplexu s názvem Blanka, který se skládá ze tří úseků – Brusnice, Dejvice a Královská obora. Bude měřit 5,5 kilometru a měl by být hotový do října roku 2011. Celý tah by měl být v každém směru dvouproudý, na křižovatkách budou pruhy tři.

Blanka tvoří severní úsek pražského městského okruhu. Celý okruh je rozdělen na pět částí – jižní, západní, severní, severovýchodní a východní. Jižní tvoří takzvaná Jižní spojka. Západní se skládá ze Strahovského tunelu, Mrázovky, Zlíchovského tunelu a úseků mezi nimi. Oba tyto úseky jsou dokončené a slouží řidičům.

Severovýchodní od Balabenky po Pelc-Tyrolku a východní od Štěrboholské radiály po Balabenku hotové nejsou. První z nich zřejmě povede buď patrově nad ulicí Povltavská, nebo tunelem přírodní památkou Bílá skála. Druhý je na úrovni technické studie a zřejmě jeho součástí budou dva tunely. Jeden v Malešicích, druhý mezi Jarovem a Vysočanským náměstím.

Kromě vnitřního okruhu se v metropoli staví vnější okruh, který by měl kopírovat hranice města. Měl by být dokončen do roku 2011. Jeho hlavním úkolem bude odvést část osobních i nákladních aut mimo hlavní město. V současnosti mohou řidiči využívat pouze necelých šest kilometrů z plánovaných osmdesáti.

Vydáno pod