Počítačový systém z řeči a písma pozná Parkinsona

Z řeči a písma pacientů umí nový počítačový systém diagnostikovat Parkinsonovu chorobu. A to až s devadesátiprocentní úspěšností. Stanovit umí i stadium nemoci od úplného počátku až do těžké formy. Systém vyvinuli vědci z Laboratoře analýzy onemocnění mozku Vysokého učení technického v Brně. Nyní bude k dispozici všem lékařům, kteří o něj projeví zájem.

Šest let testování a více než stovka pacientů s Parkinsonovou chorobou. Nyní se mohli vědci z brněnského VUT pochlubit diagnostickým systémem. Nemocné, na kterých byl systém testován, jim poskytla Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

„Tyto pacienty vyšetřili lékaři, ale zároveň nahráli jejich řeč a snímali je kamerou při různých cvičeních, kterých bylo přes 90. Záznamy nám potom poslali a my jsme je vložili do systému, který pacienta vyhodnotil,“ řekl vedoucí laboratoře Jiří Mekyska.

Systém sleduje, zda pacient mluví monotónně, jestli se zasekává, jak artikuluje a podobně. Stejné je to u kreslení a psaní, počítač sleduje rychlost, sílu, ale také třes píšícího.

Vyléčit nemoc nelze, zpomalit ano

Systém poskytuje výsledky v číslech, na jejichž základě je možné stanovit, zda je pacient zdravý, nemocný, případně v jakém stadiu se Parkinsonova choroba nachází.

„To neurologům šetří čas i peníze. Především možnost odhadu stadia onemocnění je v dnešní době velmi důležitá, protože i když nemoc není vyléčitelná, mají lékaři různé možnosti, jak utlumit příznaky a zpomalit její průběh,“ vysvětlil Mekyska.

Počítačový systém pozná Parkinsonovu chorobu (zdroj: ČT24)

Kromě toho šestiletý výzkum odhalil, jak řeč pacientů zlepšit. Pomáhá k tomu takzvaná repetitivní transkraniální magnetické stimulace. „Speciální cívka se přikládá nad určitou část mozku a silným magnetickým polem vyvolává elektrický potenciál. Výhodou je, že je to neinvazivní léčba, která by mohla sloužit jako doplněk dnes už užívaných léků jako dopamin, který po čase přestává mít vliv právě na řeč,“ uvedl Mekyska.

Výzkum VUT ukázal, na kterou část mozku může metoda působit, aby byly problémy s řečí co nejmenší.

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které způsobuje, že pacient postupně ztrácí schopnost kontrolovat svůj pohyb. Často se projevuje také třesem.