Ovzduší v Česku se nelepší, má pomoct 13 miliard od Evropské unie

Prachové mikročástice škodí srdci i plicím, ve vzduchu jich ale neubývá. Ke zlepšení by měly pomoct i evropské miliardy. Ze schváleného operačního programu do roku 2020 dostane česká příroda přes sedmdesát miliard korun. Jen na ochranu ovzduší má jít přibližně třináct miliard. Ministerstvo vypíše první výzvy na dotace už v příštích dnech.

Události: Ovzduší v Česku se nelepší, přispějí evropské peníze? (zdroj: ČT24)

Jako celek se životní prostředí v České republice zlepšuje. Oproti stavu před zhruba 15 lety klesla spotřeba vody i produkce odpadů a ubylo skleníkových plynů. Ne ve všech ohledech je ale na tom česká příroda dobře. Právě ovzduší se už teď moc nelepší a rezervy jsou i v kvalitě vody. Podle ředitele Evropské agentury pro životní prostředí Hanse Bruyninckxe se podceňuje i následek fragmentace krajiny.

Každopádně právě prachové mikročástice se ukazují jako čím dál větší problém, zvlášť když škodí lidskému organismu, konkrétně srdci a plicím. „Na prachových částicích jsou jakoby nabalené i ostatní látky a tím, že to vdechneme do plic, tak se dostávají do našeho organismu,“ uvedl vedoucí měření kvality ovzduší z ČHMÚ Jan Šilhavý. Na vině jsou domácí kotle i hustá automobilová doprava. Třeba pražskou Legerovou ulicí projede denně 50 tisíc aut, což zase přispívá nejvyšší koncentraci oxidů dusíku v Česku. „Při inverzních situacích, což je hlavně v zimních měsících, je vysoko překračován imisní limit 50 mikrogramů pro polétavý prach a v Praze dosahují hodnoty tak do 300 mikrogramů,“ upozornil Šilhavý.

Zhoršené ovzduší
Zdroj: ČTK, Krzywoň Dan

Na ochranu přírody a krajiny by mělo do roku 2020 z Bruselu přitéct asi 72 miliard korun a část z nich půjde i na zlepšení ovzduší. Z celkové sumy by mělo jít o zhruba třináct miliard korun.

Resort životního prostředí ale upozorňuje, že je to mnohem méně, než bylo k dispozici dosud. V letech 2007 až 2013 jsme měli dostat 130 miliard korun. Částka na roky 2014 až 2020 je tudíž téměř poloviční. „O to lépe s těmi penězi budeme muset hospodařit, o to větší konkurence bude mezi těmi, mezi těmi projekty,“ prohlásil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ministerstvo vypíše první výzvy v příštích dnech, žádosti o dotace bude přijímat od poloviny srpna.

OP Životní prostředí
Zdroj: ČT24, ČT24

OP Životní prostředí

Mezi očekávané přínosy programu Životní prostředí zařadila Evropská komise nové napojení 60 tisíc obyvatel na vylepšené čističky odpadních vod a lepší zásobení vodou pro dalších 150 tisíc lidí. Asi 80 tisíc českých občanů prý bude mít prospěch z nových protipovodňových opatření. Program má také přispět ke každoročnímu snížení emisí skleníkových plynů o 620 tisíc tun a snížení spotřeby energie ve veřejných budovách o 2 miliony gigajoulů.

Operační programy pro období 2014–2020

  • Výzkum, vývoj a vzdělávání (ministerstvo školství)
  • Životní prostředí (ministerstvo životního prostředí)
  • Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Doprava (ministerstvo dopravy)
  • Zaměstnanost (ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Integrovaný regionální operační program (ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Rybářství (ministerstvo zemědělství)
  • Technická pomoc (ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Praha – pól růstu ČR (magistrát hlavního města Prahy)

Zájemci o evropské dotace najdou všechny informace na webu www.dotaceeu.cz.

Vydáno pod