Ostravská univerzita získá tři miliardy na vědu a výzkum

Ostrava - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) získá na podporu vědy a výzkumu přes tři miliardy korun z evropských fondů. Peníze jsou určeny na vybudování šesti výzkumných center, které by mohly přinést až okolo 200 nových pracovních míst. Evropské dotace se začnou čerpat ještě letos. Některá výzkumná centra už vznikají. V současnosti nakupují potřebné zařízení a technologie a ustavují výzkumné týmy. Peníze z evropských fondů budou čerpány do roku 2015, následně by vzniklá centra měla být financována například z výzkumných zakázek pro průmysl.

Podle rektora univerzity Ivo Vondráka má finanční podpora úspěšných projektů pro rozvoj vědy a výzkumu v regionu obrovský význam: „Kdybychom peníze na projekty nezískali, tak prostě nemáme šanci hrát první ligu v evropském výzkumu. Není sporu o tom, že nás to posouvá skutečně někam jinam, a to je nakonec i účel strukturálních fondů.“ Peníze univerzita získá z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, kde uspěla zatím s šesti ze svých osmi projektů. Podle Vondráka ji to řadí mezi nejúspěšnější vysoké školy v Česku.

Centra by měla zaměstnat i mladé výzkumné pracovníky do 35 let

Reportáž Mojmíra Žáčka (zdroj: ČT24)

Univerzita si od výzkumných center slibuje nejen udržení vědeckých kapacit v regionu, ale rovněž předpokládá, že v nich budou působit i odborníci ze zahraničí. Mimo to by centra měla zaměstnat i mladé výzkumné pracovníky do 35 let a představitelé univerzity také věří, že se pozvedne zájem studentů o technické obory. „Důležité je, že se region začíná více profilovat i jako výzkumně orientovaný, jako znalostní, což znamená, že nejde jenom o tu hrubou výrobu a těžký průmysl…, ale jde o vytvoření nové dimenze rozvoje regionu,“ podotkl Vondrák.

Nejrozsáhlejším ze všech úspěšných projektů VŠB-TUO je vznik Centra excelence IT4Innovations, jehož cílem je vybudování největšího superpočítače v ČR a zřejmě i ve střední Evropě. Tento superpočítač by měl být mezi stovkou největších počítačů na světě. „Je to vlastně univerzální laboratoř. Dá se využít pro různé simulace, modelování v oblasti strojírenství, nanotechnologií, lékařských věd nebo při řešení krizových situací, například modelování povodní,“ vysvětlil Vondrák.

Výzkum se zaměří například na energetické využití odpadních látek

Další plánovaná výzkumná centra se budou zabývat například problematikou nových materiálů a technologií a jejich aplikací do praxe, inovací a vývojem nových lokálních zdrojů určených k vytápění nebo energetickým využitím odpadních látek, práce výzkumných týmů by ale měla přispět například i k tomu, aby těžba a následné zpracování energetických surovin mělo minimální dopady na životní prostředí.