Osoba blízká končí, zvrátit ji může Klaus

Praha - Za vozidlo by měl odpovídat jeho provozovatel, i když jej zrovna neřídí. Za přestupek tak může dostat pokutu, ale už ne trestné body. Rozhodli o tom poslanci, kteří potvrdili své předchozí snahy změnit silniční zákon a přehlasovali horní komoru. Odpovědnost provozovatele má podle poslanců vyřešit odvolávání se řidičů na osobu blízkou při spáchání některých přestupků. Senátoři namítali, že úprava by mohla být protiústavní. Předloha, která míří k podpisu prezidentovi, také zvyšuje věk pro řízení silných motocyklů na 24 let a zamezí tomu, aby občané v Evropské unii měli více řidičských průkazů.

Ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) odpovědnost za automobil hájil. Poukazoval na to, že 60 až 70 procent přestupků z automatických radarů a zákazu stání zůstává nepotrestáno. Řešení je podle ministra ústavně konformní a jde patrně o poslední způsob, jak situaci vyřešit. Stejná úprava platí v některých evropských zemích, dodal.

Senátoři svůj nesouhlas zdůvodňovali tím, že provozovatel automobilu nemůže zajistit, aby řidič dodržoval předpisy, a nemůže být odpovědný za protiprávní jednání někoho jiného. Úřady by se navíc nemusely snažit zjistit skutečného pachatele. Nikdo také nesmí být podle senátorů postižen za to, že využije svého práva nevypovídat proti sobě nebo osobě blízké. „Na institut osoby blízké si netroufli sáhnout ani komunisté v 50. letech,“ přimlouval se za senátní znění Daniel Korte (TOP 09). Zákon bude podle něho nutit lidi „práskat“ na sebe sama a na své blízké.

Pokuta ano, trestné body ne

Provozovatel automobilu bude muset podle předlohy zajistit, aby řidič, který automobil používá, dodržoval předpisy. Pokud tak neučiní, spáchá správní delikt, za který by mohl dostat až desetitisícovou pokutu. Její výše má být závislá na druhu přestupku, který řidič vozem spáchal. Sankce pro provozovatele bude bez trestních bodů.

Přestupek řidiče, na který se bude odpovědnost vztahovat, bude muset zjistit automatický radar. Úřady provozovatele podle předlohy potrestají v případě, že se jim nepodaří řidiče zjistit. Provozovatel by však za přestupek nebyl zodpovědný v případě, že prokáže, že mu byl automobil před spácháním přestupku odcizen, nebo jej převádí na někoho jiného.

Na motorku později

Z nově navrhovaného pravidla řízení silných motocyklů od 24 let novela vyjímá motoristy, kteří už mají dvouletou zkušenost s řízením slabších strojů. Tito řidiči by mohli řídit silný stroj od 20 let. Změna by se měla týkat motocyklů s výkonem nad 35 kilowattů. U motocyklů do 35 kilowattů se věková hranice pro získání oprávnění posune ze 17 na 18 let.

Motorkáři
Zdroj: ČT24

České úřady budou také podle novely od příštího roku kontrolovat, jestli žadatel o řidičský průkaz už nějaký nemá nebo zda mu řidičské oprávnění neodejmuly úřady jiného členského státu EU. Úprava má zamezit takzvané „řidičákové turistice“.