Olomoučané si stěžovali na hluk, uspěli

Olomouc - Okresní soud v Olomouci rozhodl ve prospěch Olomoučanů z Rolsberské ulice ve věci jejich žaloby kvůli hluku, kterou podali na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a také na ministerstvo dopravy. Lidé se domáhali snížení hlukové zátěže, kterou podle nich v lokalitě způsobují právě žalované instituce. Ty se však brání a argumentují tím, že žalobci nemají na svých domech okna, která by vyhovovala platným normám. Rozsudek, který žalovaným ukládá "zdržet se v lokalitě rušení hlukem", není pravomocný. Zástupci ministerstva ani ŘSD nechtěli rozsudek komentovat, je pravděpodobné, že se odvolají.

Všech pět žalobců vlastní nemovitosti v Rolsberské ulici, která je hlavní cestou na Přerov a patří mezi ulice nejhůře postižené nadlimitním hlukem z dopravy v Olomouci. Po ministerstvu, které komunikaci vlastní, a po ŘSD, jež ji spravuje, požadují zajistit snížení hlukové zátěže na zákonem přípustné limity. V minulých letech podnikli řadu kroků s cílem snížit v okolí svého bydliště hluk na přijatelnou úroveň, ale bezúspěšně. Proto podali v únoru 2007 žalobu.

Podle znaleckého posudku hluk v domech i před nimi nařízením vlády stanovené limity hlukové zátěže přesahuje. Naměřené hodnoty přitom převyšovaly normu až téměř o 20 decibelů.

V podobném sporu, jaký vedou Olomoučané, loni uspěli lidé bydlící v okolí magistrály v ulici 5. května v Praze 4. Kvůli nadměrnému hluku zažalovali magistrát. Městský soud v Praze nařídil hlavnímu městu, aby do jednoho roku hladinu hluku v jejich bytech snížilo. Termín vypršel v polovině března. Nejvyšší soud však rozhodl, že město může zatím výstavbu opatření ke zklidnění magistrály odložit do doby, než projedná jeho dovolání.

Podle advokáta vlastníků nemovitostí žalovaní v posledních letech připustili, aby kolem komunikace I/55 vyrostla řada staveb, které přivedly do lokality další dopravu včetně kamionů mířících do nových překladišť a nákupních center. „Situaci tak už nevyřeší ani obchvat Olomouce. Vlastník komunikace má ale i v současné době možnosti, jak snížit v místě hluk. Například snížením počtu pruhů, rozšířením chodníků, osázením zeleně nebo výměnou povrchu komunikace,“ doplnil právník žalobců.

Karel Horníček z ŘSD, kde má na starosti koncepci a životní prostředí, dříve uvedl, že pře je jednou z mnoha, které silničáři řeší po celém Česku. Podle něj žije osm procent obyvatelstva země v podobném prostředí. Doplnil, že ŘSD dopravu omezit nemůže, jen stavět protihlukové stěny nebo měnit okna. „Existuje program odstraňování staré hlukové zátěže. V rámci toho se stanoví pořadí nejnaléhavějších věcí po ty méně naléhavé a podle přidělených prostředků se postupně realizují v celé republice,“ přiblížil Horníček s tím, že výměna oken u žalobců je plánována do konce roku. Podle žalobců to ale nevyřeší problém s „venkovním hlukem“.