Odborníci řeší, jak zlepšit prevenci rizikového chování

Praha - V Praze se koná už sedmý ročník konference Primární prevence rizikového chování, tentokrát na téma „Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci“. Dvoudenní akce se účastní mimo jiné ministr školství Josef Dobeš (VV) nebo dosluhující pražský primátor Pavel Bém (ODS).

Odborníci se shodli, že systém primární péče je u nás roztříštěný a nejednotný – zatímco třeba závislost na drogách umí čeští lékaři úspěšně léčit, v primární prevenci, tedy přístupu, který by zabránil nebo oddálil rizikové chování, stojí česká společnost teprve na začátku. Podle organizátorů akce, kterým je například Centrum adiktologie 1. lékařské fakulty UK, je tedy nutné více vzdělávat všechny pedagogické pracovníky, kteří přicházejí do přímého kontaktu s dětmi, a také rodiče.

Vedoucí Centra adiktologie Michal Miovský se navíc domnívá, že preventivní programy nedělají vždy odborně vzdělaní profesionálové. Jako příklad uvedl některé aktivity scientologické církve, jejíž zástupci prý poskytují o drogách nepravdivé informace, které nejsou v souladu s moderními vědeckými poznatky.

Reportáž Pavly Sedliské (zdroj: ČT24)

Ministerstvo školství už proto pracuje na standardech prevence rizikového chování, kterými by se měly české školy řídit. Občanské sdružení Sananim také spustilo na svých internetových stránkách nový program „Prevence pro rozumné rodiče“. Díky němu se mohou rodiče seznámit s riziky užívání návykových látek nebo se mohou naučit, jak s dětmi o drogách komunikovat. V deseti kapitolách by měli nalézt odpovědi třeba na to, proč se teenageři chovají tak, jak se chovají, jakou úlohu sehrávají například média nebo co prakticky dělat, pokud jejich náctileté dítě užívá drogy. Autorem programu je Nadace Mentor.

Prevence je u dospívajících nezbytná hlavně proto, že devadesát procent lidí, kteří užívají drogy, je začalo brát před 18. rokem věku.

Podle Martiny Těmínové, ředitelky Sananimu, si totiž rodiče často myslí, že poučit děti o drogách je starost pouze školy. Web má proto zvýšit angažovanost rodičů v této problematice. „Rodič k té odpovědnosti není pohnán,“ domnívá se Těmínová. Podle ní je prevence na školách často nárazová a není správně zacílená.

Občanské sdružení Sananim je jedním z nejstarších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Provozuje terénní programy, kontaktní centrum, denní stacionář či terapeutické komunity a řadu dalších aktivit.