Nový projekt zaplatí učitele, kteří vzbudí zájem o matematiku

Praha – Výsledky i zájem o matematiku mezi českými žáky prudce uvadají a Česká republika na to může v budoucnu doplatit, myslí si zástupci Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, kteří spolu s několika známými osobnostmi české vědy zahájili kampaň Matematika s chutí. Nový projekt bude probíhat několik let a vedle praktických doporučení bude financovat učitele, kteří se rozhodnou vyučovat matematiku zajímavou a neobvyklou formou, jež by zájem dětí přitáhla. Záštitu nad kampaní převzali i zástupci podnikatelské sféry.

Nový projekt má probíhat několik let. Jeho tvůrci budou zkoumat, jak probíhá výuka na různých školách a co umí kantor svým stylem výuky děti naučit. Na tom pak chtějí školám dokázat, že ne všichni učitelé mají stejné výsledky a že by měly odměňovat právě ty schopnější z nich. „My se domníváme, že výuka matematiky na našich školách neprobíhá tak, jak by měla. Děti musí rozumět tomu, co se učí, a z velké části by si to měly samy objevit. Nyní žádné objevování ve školní matematice není, výuka tím připravuje děti o radost a je nudná,“ uvedl jeden z vedoucích projektu Oldřich Botlík.

Do projektu se zapojily osobnosti, jejichž obory jsou na první pohled matematice vzdálené – jazykovědec z Ústavu pro jazyk český Karel Oliva, kardiolog z pražského IKEMu Jan Pirk nebo psychiatr Cyril Höschl. „Tito lidé tomu projektu dávají určitou odbornou záštitu. Ukazují, že i oni ve svých profesích, ačkoli ty profese vypadají, že s matematikou téměř nemají nic společného, tak ji ke své práci potřebují a využívají ji,“ dodal Botlík.

Podle Botlíka by moderní výuka matematiky měla také zahrnout vývoj současných informačních technologií. Institut na projektu nespolupracuje s ministerstvem školství, neboť prý stát nemá zájem tuto problematiku účinně řešit. Odborníci se proto spojili s podnikateli a také zástupci IT firem Google nebo Avast.

Rozhovor s Oldřichem Botlíkem (zdroj: ČT24)