Nový občanský zákoník: Konec sporům o sousedova jablka

Praha – Listí ze sousedova stromu padá na mou zahradu. Sousedova kočka chodí vykonávat potřebu na moje pískoviště. Nemohu spát kvůli ptákům, které chová soused. Takové a mnohdy bizarnější spory musí řešit české soudy. Stávající občanský zákoník řadu těchto situací neupravuje. Od ledna by ale mělo být jasněji: nová norma například řeší, kdy si lze sníst jablko ze sousedova stromu nebo kdo má odpovědnost za společný plot.

Dnes platí, že ovoce patří majiteli stromu, a to bez ohledu na to, kde zrovna plody jsou, jestli na větvi, nebo spadané na zemi. Od ledna se to ale změní. „Jakmile jablko spadne k sousedovi na pozemek, patří sousedovi,“ konstatuje hlavní autor nového občanského zákoníku právník Karel Eliáš.

Sousedi se často přou i o spadané listí nebo jehličí. I zde bude platit totéž, co pro ovoce – na sousedově pozemku to je už sousedova starost. Trnem v oku bývají také větve či kořeny, které narušují ploty nebo stíní okna. „Soused, kterému větve nebo kořeny skutečně vadí, tak má právo odstranit je, ale jen tehdy, když vyzval vlastníka, aby to udělal sám, a ten to v přiměřené lhůtě neudělá,“ upozorňuje Eliáš. Podle zákona je to navíc možné učinit jen ve vhodném ročním období, šetrně a pouze v případě, kdy jsou potíže větší než zájem na zachování nedotčeného stromu.

Zákoník dává majiteli právo na sousedově pozemku honit také zaběhnutou kočku, psa, slepice nebo třeba včelí roj. Pokud ale zaběhnuté zvíře sousedovi něco poškodí nebo zničí – třeba když sežere vypěstovanou zeleninu, musí majitel zvířete sousedovi škodu nahradit.

Nový občanský zákoník má nabýt účinnosti 1. ledna 2014. Kodex o víc než třech tisících paragrafech nově upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Podle bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) se například nově zvýší náhrada škody způsobená občanovi, poškození budou celkově v lepší pozici.

Zlepšit se má i pozice občanů, kteří trpí nějakou nemocí, například duševní poruchou. Lépe budou ochráněna i práva osob, které byly dosud zbavovány způsobilosti k právním úkonům. Rozšíří se i možnosti nakládat s vlastnictvím v rámci dědického práva.

K funkčnosti deset let připravované přestavby občanského zákoníku, která do české legislativy vrací i takové instituty jako výminek nebo pacht, je potřeba schválit doprovodné zákony. Ty nyní v Poslanecké sněmovně čekají na třetí čtení a jejich přijetí zkomplikovaly turbulence na politické scéně způsobené pádem vlády Petra Nečase. Doprovodný zákon mění sedm desítek právních předpisů. Zahrnuje změny technického rázu, například v oblasti podnikání nebo ochrany spotřebitele. 

Nově na sousedské spory (zdroj: ČT24)