Nový informační web pro motoristy už funguje, zatím ve zkušebním provozu

Praha - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spustilo dnes nový server s informacemi z dopravy. Zatím na něj ale má přístup pouze limitovaný počet uživatelů, a zájemce se tak často k informacím vůbec nedostane. Stránky navíc fungují pomalu, obsah se načítá několik minut. Server dopravniinfo.cz byl spuštěn dnes ve zkušebním provozu, naplno se rozběhne s počátkem příštího roku. Do projektu jsou zahrnuty všechny silnice a dálnice na území České republiky.

ŘSD plánuje zveřejňovat na stránkách informace o uzavírkách, nehodách a dalších omezeních provozu. Řidiči dále budou moci zjistit hustotu provozu a dopravní stupně na silnicích, jejich sjízdnost a počasí. V mapě na portálu se zobrazují všechny aktuální dopravní informace. „Jde například o informace o dopravních nehodách, počasí, překážkách provozu, kolonách, uzavírkách, objížďkách a dalších výjimečných událostech, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu,“ vysvětluje generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Řidiči tam mohou vidět i aktuální snímky z kamer na silnicích. V mapovém okně se zobrazují informace ze silnic podle aktuálního data a výběru lokality. Uživatel může v mapě jednoduše vyhledat i svou vlastní trasu a zjistit, zda tam provozu nebrání nehoda nebo uzavírka.

Internet není jediným kanálem, který chce ŘSD využít. Potřebné informace se budou zobrazovat také na informačních proměnných tabulích přímo na dálnicích, budou je moci využít také rozhlasové stanice a televize. Do konce roku bude na D1 celkem 22 nových informačních tabulí a systém se bude rozšiřovat na další komunikace. Do budoucna by mělo být i možné, aby tento systém byl i stažený do mobilů, aby ho mohli využít i ti ridiči, kteří jsou už na cestě. ŘSD se k tomu ale zatím nechce příliš vyjadřovat, prý je to spíše otázka pro mobilní operátory.

Publikované dopravní informace pocházejí nebo budou pocházet od státní i obecní policie, hasičů, zdravotnické záchranné služby, silničních správních úřadů, z mýtného systému, z dopravních informačních center měst, řídících center tunelů i od motoristické veřejnosti. Informace bude shromažďovat jediné centrum v Ostravě.

Dopravní portál se stále rozvíjí a upravuje. V rámci zkušebního provozu ŘSD očekává od uživatelů připomínky a podněty.

Ukázka dopravně informační tabule na dálnici D1
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod