Novela trestního zákoníku přináší řadu změn

Praha - Senátoři dnes téměř jednomyslně schválili novelu trestního zákoníku. Za kupčení s hlasy voličů bude nově hrozit vězení v délce od půl roku do tří let. Zákoník má mimo jiné zpřísnit o dva roky na deset let vězení trest za úplatkářství nebo za pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Nová pravidla umožní i využívání agentů z řad policie při odhalování korupce. Novelu nyní dostane k posouzení prezident. Změna začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Nově by podle kodexu mělo vězení hrozit tomu, kdo by jinému poskytl majetkový prospěch za to, že bude volit nebo hlasovat v referendu v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle. Podnětem pro doplnění trestního kodexu byly případy při posledních komunálních volbách, zejména v Krupce na Teplicku, kde se od loňského podzimu prokázalo takovéto jednání už dvakrát. Z téhož důvodu byly zpochybněny i nedávné třetí volby v obci. „V praxi se ukázalo, že současné trestní právo má sice určité nástroje, ale při aplikaci policií a státními zástupci vznikají interpretační problémy. Protože jde o mimořádně společensky nebezpečné jednání, je třeba, aby tato věc byla vyřešena bez problémů,“ komentoval novelu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Do domácího vězení by mohlo být propuštěno kolem 7 000 lidí 

Až deset let vězení místo současných osmi pak bude hrozit za přijímání úplatků nebo za pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Novela zvyšuje i trestní sazbu za zneužití pravomoci úřední osoby ze tří na pět let vězení. Maximální sazba v případě škody či prospěchu velkého rozsahu zůstává na 12 letech. Až tři roky vězení mají nově hrozit úředníkům za pletichy v insolvenčním řízení.

Nová pravidla mají umožnit i využívání agentů z řad policie při odhalování úplatkářství a zaručit jim beztrestnost. Předloha počítá také s využíváním domácího vězení jako alternativního trestu pro vězně odsouzené za méně závažné činy, což by ulehčilo přeplněným věznicím. Do domácího vězení by mohlo být propuštěno kolem 7 000 lidí. 

Soudy by podle navrhovaných pravidel mohly rozhodnout o uložení zabezpečovací detence širší skupině pachatelů zločinů. Norma upravuje i přeměnu ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci, a to těm pachatelům, kteří narušují léčbu nebo se jí odmítají podrobit a jejichž pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný. 

Vězení
Zdroj: ČT24, ČT24

Novela má také v rámci potírání dětské pornografie v rámci EU zakázat zobrazování nejen dětí, ale i osob, „jež se jeví být dítětem“. V návaznosti na unijní předpisy zpřesňuje vymezení trestných činů poškození a ohrožení životního prostředí. Až tři roky místo dvou let vězení mají hrozit za poškození chráněných částí přírody. Novým trestným činem má být neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu s hrozbou až tříletého vězení.

Vydáno pod