Nevybrané vkladní knížky pomůžou zatraktivnit fyziku

Praha – Na zrušených anonymních vkladních knížkách Češi nechali 1,5 miliardy korun. Lhůta pro výběr peněz už uplynula. Částka teď pomůže základním školám. Díky ní budou některé předměty zábavnější.

„Máte možnost si s věcmi pohrát.“ Tuto větu, která při fyzice zazní málokdy, by teď žáci měli slyšet častěji. Změřit sílu dopadu, teplotu plamene svíčky, porovnat, kdo má pevnější vlasy nebo prohlédnout si materiály pod mikroskopem – to všechno stihnou žáci během laboratorních prací ve škole, zapojené do projektu Elixír do škol. „Hlavní myšlenkou toho projektu je, abychom pomohli učitelům najít cesty, aby fyzika v jejich školách byla zajímavá,“ popsala učitelka Irena Dvořáková. 

Moderní výukové pomůcky si budou moci učitelé půjčit v některém z 15 regionálních center projektu. Pomáhat ve vyučování jim budou i asistenti, jako je Petr, budoucí učitel fyziky: „Je to pro mě úžasná možnost zopakovat si všechny základní fyzikální poznatky,“ komentoval projekt. 

To všechno zaplatí lidé, kteří si v desetileté lhůtě nevyzvedli peníze ze svých anonymních výherních vkladních knížek. „Většina z tohoto zůstatku, a to 1,5 miliardy, byla v letošním roce přesunuta do Nadace Depositum Bonum,“ uvedla tajemnice Anna Háková. 

Nevybrané vkladní knížky pomůžou zatraktivnit fyziku (zdroj: ČT24)

Z Nadace Depositum Bonum peníze směřují do škol. Díky Elixíru si v nich má v přírodovědných předmětech pohrát co nejvíc dětí. Peníze z nevybraných vkladních knížek půjdou nejenom na zábavnější fyziku. V příštích letech mají sloužit i k posílení výuky matematiky, chemie nebo biologie.

Vydáno pod