Na objížďkách D8 je příliš prašno

Ústí nad Labem – U silnic, které nahrazují nedostavěnou část dálnice D8, je velmi prašno – limity pro koncetraci prachu jsou překračovány. Ukázalo to měření, které v srpnu objednal ústecký krajský úřad, aby ukázal nutnost urychlené dostavby autostrády. Probíhalo od 2. do 16. srpna ve Velemíně a Lovosicíh na Litoměřicku. Limity oxitu uhelnatého, oxidů dusíku, dioxinů a dalších toxických látek sice překročeny nebyly, měření obce na objízdných trasách ale zaznamenala více škodlivin než v průmyslovém Ústí nad Labem. Podle odborníků, kteří měření provedli, je u silnic o pět až dvanáct procent vyšší úmrtnost, než by byla v případě, že by tam nebyl tak silný provoz.

„Věřím, že ministerstvo dopravy nyní stanoví konečný termín dostavby a přesvědčíme i Evropskou komisi, že dostavba je ve veřejném zájmu,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová, která svůj požadavek podložila právě výsledky měření. „Bohužel musíme dokazovat něco, co všichni víme,“ dodala.

Během měření byly v oblasti ideální rozptylové podmínky. Podle vedení kraje to přispělo k méně dramatickému výsledku, než krajský úřad doufal. Měření prokázalo překročení limitů pro aerosoly prachu. V obcích je ho tolik jako v dálničním tunelu. „Oxidy dusíku, oxid uhelnatý ani toxické prvky nebyly překročeny,“ uvedl Pavel Šubrt ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. „Prakticky po celou dobu docházelo k takzvanému 'vymývání' ovzduší, přesto jsou naměřené hodnoty srovnatelné s 'nevymytým' městským prostředím,“ dodal.

Reportáž Terezy Baldové (zdroj: ČT24)

Nebezpečné látky, které projíždějící auta vypouštějí, mají zhoubné následky na obyvatele obcí. „Důsledky jsou ve snížení obranyschopnosti organismu. Opakující se záněty potom mohou vyvolat zhroucení obranyschopnosti až projevy nádorových postižení,“ uvedl primář plicního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Reiterer.

Měření ukázalo, že největší podíl na vypouštění nebezpečných látek mají kamiony. „V Lovosicích mají znečištění na svědomí především dieselové motory, tedy právě kamionová doprava, zatímco ve Velemíně se přidává ještě určité lokální spalování fosilních paliv,“ řekl Šubrt. Denně projede labským kaňonem od Lovosic do Ústí v průměru 16 265 aut.

Dálnice D8 měla být už dávno hotova, poté, co soudy označily část stavebních povolení za nezákonně vydaná, však stále chybí úsek severně od Lovosic. Samotným Lovosicím by v příštím roce měl ulevit nový úsek dálnice k Bílince, kdy ale vznikne zbylých pět kilometrů, vůbec není jasné.