Ministr zdravotnictví chce levnější léky pro seniory. Plánuje omezení doplatků

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) chce omezit množství léků, u kterých se platí doplatky. Především hodlá zpřístupnit co nejvíce léčivých přípravků seniorům. Všeobecná zdravotní pojišťovna dostala za úkol analyzovat současnou situaci a navrhnout, u kterých přípravků by již lidé nad 65 let neměli doplácet.

Svatopluk Němeček považuje omezení doplatků za léky za další krok své snahy o široké zpřístupnění zdravotnictví. Prvním krokem bylo zrušení regulačních poplatků. Doplatky jsou nyní podle něj „jedinou oblastí, která zůstává a mohla by způsobovat některým občanům problémy při zajištění dostupnosti léčby“.

O omezení doplatků jednal ministr s ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeňkem Blahutou a náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Petrem Hoňkem. „Obzvláštní pozornost jsme věnovali příloze zákona o veřejném zdravotním pojištění, která stanoví podmínku zachování alespoň jednoho plně hrazeného léčivého přípravku z dané skupiny. Probrali jsme možnost případné legislativní úpravy ve smyslu její intenzity, šíře a časového dopadu,“ shrnul průběh Zdeněk Blahuta.

Podle některých odborníků by však zlevnění léků od určité věkové hranice zavedlo nespravedlnost mezi seniory. Někteří lidé užívají velké množství léků již před dosažením 65 let, zatímco jiní ani po jejím překročení léky téměř nepotřebují. Zastánci opatření naopak poukazují, že senioři od pevně stanoveného věku mají například slevy ve veřejné dopravě, není proto důvod nezvýhodnit je podobně i v lékárnách.

Tisková konference ministra zdravotnictví: Snižování doplatků se má týkat hlavně lidí nad 65 let (zdroj: ČT24)

Analýzu stavu má pro ministerstvo připravit VZP. V úvahu připadá omezení doplatků například prostřednictvím snížení ochranného limitu stanovícího maximální možnou výši doplatků, které senioři zaplatí za měsíc. V současnosti je na 2500 korunách. Pojišťovna má podle Petra Hoňka o limitech přehled. „Máme povědomost, jaký ochranný limit u kterých pacientů byl dosažen. Budeme tyto skupiny dále analyzovat,“ uvedl.

Pravidelně užívá léky téměř 90 procent lidí mezi 65 až 74 lety a nad touto věkovou hranicí se bez nich neobejde už téměř nikdo. Dvě třetiny seniorské populace užívají více než šest různých léků, dlouhodobě nemocní a hospitalizovaní osm, včetně volně prodejných přípravků 11.