Ministerstvo spravedlnosti chce omezit funkční období předsedů soudů

Praha - Ministerstvo spravedlnosti připravuje pro soudce další změnu. Novela zákona by se měla týkat hlavně předsedů soudů. Ministerstvo totiž zvažuje omezit jejich funkci na omezenou dobu. Soudci se ale bojí, že jmenování do funkce předsedy budou ovlivňovat politici.

V pyramidě každého soudu má jeho předseda zásadní vliv na rychlost rozhodování, nebo na to, který soudce dostane jaký případ na starost. Kontroluje také rozpočet soudu. Od chvíle, kdy křeslo předsedy získá, patří mu tyto výsady i několik desítek let. „Není v zásadě v lidských silách, aby takovou profesi vykonával naplno po celou dobu své kariéry,“ míní ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Předsedy soudů jmenuje ministr. O svůj post mohou přijít pouze po spáchání závažného kárného prohřešku. To ale podle ministra Pospíšila nestačí: „Nikdo není schopen být čtyřicet let výborným manažerem. Proto si myslím, že by bylo lepší, aby bylo stanoveno funkční období.“

Délka funkčního období předsedy soudu by se mohla pohybovat mezi pěti až deseti lety. Po odchodu by mohl být soudce do předsednické funkce znovu jmenován. Novela by se týkala skoro stovky předsedů všech soudů. Jejich šéfové se proti záměrům ministerstva bouří. „Je to radikální riziko politizace soudnictví. A to je riziko, které je větší než všechny výhody,“ řekl předseda Obvodního soudu pro Prahu 10 a čestný předseda Soudcovské unie Jan Vyklický.

Ministerstvu už jedna novela o soudcích prošla prvním čtením ve sněmovně. Počítá třeba s účastí lidí z nesoudcovských profesí v kárných senátech.

I tady už se ale rýsují úpravy. Po výhradách ústavně-právního výboru ministerstvo upřesní pravidla pro laiky v kárných senátech tak, aby dodržovali nezávislost. Podmínkou také bude složení slibu.

Podle novely by mohl předsedu a místopředsedu soudu odvolat nově ministr spravedlnosti nebo prezident.