Ministerstvo dopravy investuje 150 milionů do kampaně na zvýšení bezpečnosti

Praha - BESIP chystá celostátní mediální kampaň, která má přimět řidiče, aby jezdili bezpečněji. Projekt, který si vyžádá stopadesátimilionovou investici, schválil ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS). Jeho začátek je plánován na letošní podzim a potrvá minimálně do roku 2010. Zaměří se na poměrně realistické ukázky nehod a jejich následků.

V zahraničí fungují podobné projekty už delší dobu a přinášejí své ovoce. BESIP se mohl vydat dvěma směry. Buď zvolit druh kampaně, která probíhá například ve Francii, Belgii a Nizozemí, která je zaměřena spíše na pozitivní ukázky toho, jak se mají řidiči chovat. Nakonec ale vyhrál koncept prosazovaný převážně v anglosaských zemích, který poměrně realisticky ukazuje, jak se dopravní nehody dějí a jaké jsou následky. Tato kampaň snížila například v Austrálii nehodovost o sedm procent.

Účinná kampaň, která nesmí přesáhnout hranice etiky

Realističtější a drsnější kampaň vyvolala otázky a její realizace nebyla bezproblémová. Spoty měly být koncipovány tak, aby působily na řidiče, ale zároveň nesměly přesáhnout hranice etiky. Ve videích tedy nejsou a nebudou použity dokumentární záběry. „Nechceme ukazovat nějaké drsné záběry, jako jsou roztrhaná lidská těla, uříznuté končetiny a vyhřezlé vnitřnosti,“ říká vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Zuzana Ambrožová.

Finální verze kampaně, není ještě dořešená. Podle Ambrožové budou sedmdesát procent tvořit spoty vysílané v médiích. Ty pak budou doprovázet billboardy a jiné propagačními materiály. „Kampaň má poukázat na to, jaké chyby řidiči nejčastěji dělají a jaké jsou z toho následky,“ dodává Ambrožová.

Osvětový program pro mladé funguje už od roku 2004

Od roku 2004 probíhá ve všech krajích České republiky osvětový program The Action, který je zaměřen na školáky a studenty a je zařazen do výuky. Studenti se v čase, kdy by měla probíhat výuka, účastní několikahodinového programu.

Celý program zahájí DJ, který nejdřív pouští současnou populární hudbu. Postupně ale přejde k dopravním nehodám. Diváci nejdříve shlédnou britské spoty s dopravními nehodami, poté přijdou členové integrovaného záchranného systému, tedy hasiči, zdravotníci a policie a vyprávějí své zážitky s oběťmi nehod. V programu vystoupí mladý člověk, který je po nehodě upoután na invalidní vozík. Tato kampaň by měla probíhat nejméně do roku 2010.

Ministerstvo výhledově plánuje i spolupráci s autoškolami. Důvodem je hlavně to, že nejvíce bourají právě mladí řidiči, kteří nedokážou odhadnout své schopnosti a přeceňují se. Nejčastějšími prohřešky, které vedou k dopravním nehodám, jsou pak hlavně rychlá jízda, alkohol za volantem a nepozornost.

Vydáno pod