Metrostav ukázal místo propadu tunelu Blanka

Praha - Zástupci společnosti Metrostav dnes ukázali novinářům místo posledního propadu pražského tunelu Blanka, po kterém vznikl na zahradě ministerstva kultury v Praze 6 kráter. Místo je zajištěno betonovou plombou, na které jsou připevněny body, podle nichž firma pozoruje případný pohyb země. Podle mluvčího Metrostavu Františka Poláka ale dosud žádné pohyby zaznamenány nebyly. Na ostatních úsecích tunelu práce finišují.

Metrostav nyní dělá na místě průzkum, aby zjistil další podrobnosti o sesuvu. Místo havárie je kompletně zabetonované. „Až budou dokončeny sanační práce, budeme společně s báňských úřadem odtěžovat a odhalovat věci, které by nám měly napovědět, co se v danou chvíli stalo,“ poznamenal ředitel Metrostavu Ivan Hrdina. Zřejmě už ale podle něj nebude možné úplně přesně určit místo, kde se zemina začala propadat. Tím, že v místě zůstal zavalený člověk, se musela část zeminy hned po propadu odtěžit. Zemina se také během záchranných prací dále sesouvala.

Hrdina porovnal současný tunelový komplex s tunely metra, které Metrostav budoval. Podle něj má tunel metra plochu průřezu asi 28 metrů čtverečních, automobilové tunely zhruba 160, na Letné až 300 metrů. Kvůli výjezdům není možné tunel razit hlouběji: „Trasu je nutné vést co nejblíže při povrchu. Tam jsou ale geologické podmínky, které jsou pro takové dílo nevýhodné.“ Ani další geologický průzkum navíc nemusí zaznamenat veškeré geologické odlišnosti. 

Reportáž Barbory Straňákové (zdroj: ČT24)

„U takovýchto inženýrských děl je nutné počítat s tím, že během jejich stavby bude k mimořádným událostem docházet,“ dodal profesor ze stavební fakulty ČVUT František Lehovec. Názor, že ve složitých geologických podmínkách Prahy lze zabránit neočekávaným jevům, označil za „romantický a naivní“. Právě nový geologický průzkum a přepracování dokumentace nařídil báňský úřad. Jeho vyšetřování potrvá několik měsíců, po skončení vedení města rozhodne, zda bude firma dál stavět, nebo si bude magistrát hledat jinou.

Odborníci: Jiná firma nahradí Metrostav jen obtížně

Podle odborníků ale může jiná firma nahradit Metrostav jen obtížně. „Myslím, že Metrostav nikdo nahradit nemůže,“ uvedl zástupce vedoucího katedry dopravního stavitelství Fakulty stavební VÚB-TU Ostrava Jiří Tichý. „Pokud by se měl splnit termín, není v Česku firma, která by byla schopná v požadované kvalitě dokončit stavbu tak, jak by dokončena být měla,“ soudí docent z katedry silničních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze František Luxemburk. Lehovec se domnívá, že teoreticky by výměna dodavatele možná byla. Zmínil zkušenost z Polska, kde tendr na výstavbu části dálnice A2 vyhrálo konsorcium z Číny.

Zástupci Metrostavu ukázali novinářům místo posledního propadu tunelu Blanka.
Zdroj: ČT24