Maturity čeká už letos řada změn

Praha – Už za měsíc se znovu roztočí kolesa státních maturit, letos ovšem v novém hávu. Ministerstvo školství totiž letos chystá několik provozních změn pro středoškoláky i samotné školy. A další významná změna ještě přijde v roce 2015, kdy by se měla státní maturita rozjet v elektronické podobě. Vedle toho bude muset také resort vysvětlovat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) financování celého projektu, protože stínový ministr školství a senátor za ČSSD Marcel Chládek vyzval dopisem ÚOHS k prošetření všech zakázek na státní maturity. Reagoval tím na závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, který považuje celý projekt za předražený.

Oproti loňsku se třeba přesouvá pořadí zkoušek - maturita začne didaktickými testy a písemnou prací; ústní zkouška přijde na řadu jako poslední. Mění se i datum, kdy se maturanti dozvědí výsledek testu, a sice ještě před ústními zkouškami 15. května. Podle slov ředitele CERMATu Pavla Zeleného má novinka vyjít vstříc vysokým školám, protože žáci budou znát výsledky z didaktického testu výrazně dříve.

Písemné práce už také nebudou opravovat učitelé na školách, pouze je naskenují a pošlou do CERMATu. Opravu budou mít na starosti nezávislí hodnotitelé, což má za cíl posílit nezávislost hodnocení prací. Navíc tento krok uleví učitelům. Jiné bude i hodnocení písemné práce, když namísto loňských 15 bodů může letos student získat až 30. U opravných zkoušek pak stačí opakovat jen tu část, ve které student neuspěl.

„Je to výstupem našich poznatků pilotní ověřovací fáze státních maturit,“ říká ke změnám mluvčí ministerstva Radek Melichar. Ani přes řadu změn ale kritici o vítězství zdaleka nehovoří, chyby vidí i jinde. Podle sdružení EDUin třeba písemná práce z ČJ ve stávající podobě státní maturitě škodí.

Reportáž Pavly Kubálkové (zdroj: ČT24)