Legislativní rada vlády nedoporučila zákon o vypořádání družstevního majetku

Praha - Legislativní rada vlády (LRV) nedoporučila vládě ke schválení návrh zákona o vypořádání majetku zemědělských družstev, který nařizoval právním nástupcům zkrachovalých družstev vyplatit bývalým podílníkům finanční vypořádání. Některé zemědělské podniky by tak musely vyplatit i desítky milionů korun. Podle LRV se návrh zákona neslučuje s garancí lidských práv a svobod. Proti návrhu zákona se vyslovil i předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirovský. Označil ho za protiústavní. Nevyřešené nároky, které představují tři miliardy korun, má podle něj zaplatit stát.

„Je třeba zvolit jiný mechanismus nápravy majetkových křivd, než které byly navrženy touto úpravou, a to zejména s ohledem na mezinárodní závazky ČR, praktickou použitelnost takového zákona a co nejrychlejší řešení stávající situace v budoucnosti,“ stojí v tiskové zprávě LRV.

Stát podle Jirovského nemůže do převzetí závazků nutit nové společnosti, které sám uznal. „Nechť toto vypořádání převezme na sebe, stejně jako na sebe převzal vypořádání klientů zkrachovalých bank a kampeliček,“ uvedl.

Počátkem devadesátých let si podílníci zemědělských družstev mohli vybrat, jak se svými podíly naloží. Někteří z nich zůstali členy transformovaných zemědělských družstev. Ti, co se rozhodli dále soukromě hospodařit, dostali věcné vyrovnání.

Zbývající podílníci měli dostat finanční vyrovnání, ovšem až po uplynutí sedmileté lhůty. Během této doby ale mnoho družstev zkrachovalo, nebo byl jejich majetek převeden na jiné společnosti. Vypořádání nároků těchto podílníků má řešit současný návrh zákona.

Vydáno pod