Kurdský lékař Uzunoglu nedostane 11 milionů za průtahy v řízení

Praha - Pražský městský soud dnes zamítl odvolání kurdského lékaře Yekty Uzunoglua, který se žalobou domáhal na ministerstvu spravedlnosti 11 milionů korun kvůli nepřiměřeným průtahům v řízení o určení výživného pro zletilé dítě. Lékařovu žalobu už dříve zamítl Obvodní soud pro Prahu 2, městský soud dnes toto rozhodnutí potvrdil. Uzunoglu požadoval finanční zadostiučinění za nemajetkovou újmu kvůli tomu, že Obvodní soud pro Prahu 4 vedl přes deset let řízení o žalobě na určení výživného pro zletilé dítě, kde byl Uzunoglu v pozici žalovaného. On sám se prý na průtazích podílet nemohl, protože mu byla po mnoho let odňata možnost jednat před soudem.

Pražský městský soud dnes konstatoval, že podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva sice vzniká nepřiměřeně dlouhým soudním řízením újma, jde však o takzvanou vyvratitelnou domněnku, kterou tedy může žalovaná strana vyvrátit. Právě to se podle odvolacího soudu povedlo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který poukázal na to, že Uzunoglu o probíhajícím soudním řízení několik let nevěděl a dověděl se o něm až při exekuci výživného. Od té doby už podle soudu byla délka řízení vzhledem k povaze projednávané věci přiměřená.

Lékař a podnikatel Uzunoglu strávil v polovině 90. let dva a půl roku ve vazbě kvůli obviněním z údajných podvodů, přípravy vraždy a mučení. Trestně stíhán byl celkem téměř 13 let, soudy jej pak ale nakonec zprostily všech obvinění. Od té doby vede se státem řadu soudních sporů, ve kterých se domáhá odškodného. Podle ÚZSVM požadoval Uzunoglu po ministerstvu spravedlnosti celkem 650 miliard korun. Dílčí úspěch zaznamenal letos v dubnu, kdy na státu vysoudil 900 000 korun a úroky za ušlý zisk, o který přišel při nezákonném pobytu ve vazbě.

Z trestné činnosti Uzunoglua vinil Gürken Gönen - tvrdil, že ho Uzunoglu a další lidé v září 1994 spoutali, okradli, bili, fotografovali v ženských šatech a násilně drželi v kanceláři po několik dní. Poté, co byl Uzunoglu zproštěn obžaloby, soudy rozhodly, že se mu má Gönen omluvit a zaplatit mu 250 tisíc korun za urážku na cti.