Kotlíkové dotace startují další kolo. Vytápění jen na uhlí už nepodpoří

Začíná další vlna kotlíkových dotací (zdroj: ČT24)

V krajích začíná druhá vlna kotlíkových dotací na výměnu kotlů. Konkrétní datum, kdy mohou zájemci podávat žádosti, určí jednotlivé kraje nejpozději do října. Jako první zahájil výzvu Karlovarský kraj, 5. září ho bude následovat Moravskoslezský. Novinkou oproti první vlně je elektronické podávání žádostí. Dotace už nově také nepodpoří kotle pouze na uhlí nebo kombinované s ručním přikládáním.

Celkem půjde na výměny kotlů 3,4 miliardy korun z evropských fondů, domácnost může dostat až 127 500 korun. Ministerstvo životního prostředí doufá, že se díky dotacím podaří vyměnit 35 000 kotlů.

Peníze lze čerpat na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel.

Mluvčí ministerstva Petra Roubíčková zároveň upozornila, že kraje si mohou určit ještě další podmínky pro kotlíkové dotace. „Například to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů vytápění, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace,“ uvedla.

Druhá vlna kotlíkových dotací
Zdroj: MŽP

Výše příspěvku závisí na zvoleném typu kotle a také na lokalitě. Nejvyšší příspěvek je určený pro lidi z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kteří se rozhodnou pro tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu. „Domácnosti v prioritních oblastech automaticky získají bonus ve výši 7500 korun,“ doplnil ministr Richard Brabec (ANO).

Lidé, kteří chtějí spojit výměnu kotle například s výměnou oken nebo zateplením, mohou kotlíkovou dotaci ještě spojit s penězi z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Celkovou částku pro jednu domácnost tím navýší až o 20 tisíc. „V případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun,“ doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. 

Datum podávání žádostí si určí jednotlivé kraje. V Karlovarském kraji už druhou vlnu spustili. Během prvních minut možnosti využily stovky zájemců. Kraj má připraveno 64 milionů korun, což by mělo stačit na výměnu asi 700 kotlů.

Nově bude možné elektronické podání

Žádost už nebude nutné podávat papírově. „Poprvé kraje zareagovaly na doporučení ministerstva a bude možné podávat žádosti o kotlíkové dotace elektronicky, komfortněji z domova od svého počítače, bez front před krajskými úřady,“ sdělila Roubíčková.

Podávání žádostí přímo na úřadech způsobilo v květnu problémy ve Středočeském kraji, kde velkou část lidí čekajících ve frontě předběhli kurýři s celými stohy žádostí. Středočeský kraj situaci vyřešil tak, že na kotle uvolnil i peníze z vlastních zdrojů, aby vyhověl i předběhnutým žadatelům

Ve třetí výzvě budou tři miliardy korun

Do roku 2020 chce ministerstvo vyměnit 80 000 až 100 000 kotlů. Pomůže k tomu ještě třetí dotační výzva, ve které budou další tři miliardy. Jak uvedl ministr Richard Brabec (ANO), peníze na výměny kotlů se při jednání s Evropskou komisí „podařilo vydupat ze země“, protože podpořit z evropských programů domácnosti běžně nelze.