Kontejner dovezený zpět z Brazílie neobsahoval zakázaný odpad

Praha - Česká republika neporušila vývozem odpadů, které v létě úřady odhalily v kontejneru v Brazílii, mezinárodní předpisy o přeshraniční přepravě odpadů. Ministerstvo životního prostředí to uvedlo potom, co jeho zástupci spolu s inspektory životního prostředí a celníky prohlédli vrácený kontejner. Do Česka byl dopraven ve středu, ještě ten den úředníci obsah zkontrolovali při vykládce ve společnosti NEOMA. Firma nyní zajistí recyklaci vráceného odpadu.

„Šetření potvrdilo, že předmětem vývozu do Brazílie byly odpady, které jsou z hlediska evropského nařízení zařazeny do takzvaného zeleného seznamu. Obsahem vráceného kontejneru byl odpad fólií a obalů pocházejících z výroby, distribuce a používání obalového materiálu bez obsahů,“ uvedla Eva Veverková z tiskového odboru ministerstva. Česko bude nyní informovat o výsledcích šetření sekretariát basilejské úmluvy, která nad přeshraničním pohybem odpadu bdí.

Společnost NEOMA třídí obaly podle požadavku následného zpracovatele a druhu materiálu. Ve sporném kontejneru byl polyetylen v podobě balíků transparentních fólií a balíků barevných obalových odpadů. Celkem kontejner obsahoval 22 tun odpadů. Podle zjištění českých úřadů NEOMA prodala vytříděné plastové obalové odpady hongkongské společnosti DASHAN Ltd., která je pak prostřednictvím korejské přepravní společnosti nechala vyvézt do Brazílie.

Brazilské úřady v kontejneru podle tamního tisku objevily „kontaminované usazeniny“, špinavé obaly na čistící prostředky, použité jednorázové plenky, potravinové obaly a zbytky krmiva pro zvířata. Brazilské úřady už dříve uvedly, že zásilka mohla být zkouškou účinnosti brazilské pobřežní inspekce pro případnou dopravu dalšího odpadu.