Konference načrtla legislativní bič na financování stran

Praha – Nastavení limitů zákonem a celkové zvýšení transparentnosti představuje podle expertů hlavní cestu v řešení problematiky financování politických stran a volebních kampaní. Na konferenci, kterou pořádá sdružení CESTA, se na tom shodla většina řečníků, mezi nimi třeba politoložka Vladimíra Dvořáková nebo americký velvyslanec Norman Eisen, ale také zástupci politických stran. Předseda pořádajícího sdružení politolog Jiří Pehe pro ČT připomněl, že téma je na výsost aktuální, neboť ČR požívá ve světě renomé země s vysokou mírou korupce a financování politických stran s tímto problémem úzce souvisí. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se ve svém odpoledním vystoupení mimo jiné postavil za uzákonění limitů na volební kampaně, naopak ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil vyjádřil obavu, že podobný krok by jen posílil černé kampaně.

„Systém financování politických stran tak, jak je nastaven, jim umožňuje nejen různé zákulisní financování, protože je snadné se vyhnout transparentním metodám, ale vlastně umožňuje přímo prorůstání politických stran s různými velkými zákulisními skupinami. To je samozřejmě pro demokracii velmi nebezpečná záležitost,“ okomentoval pro ČT stávající situaci Jiří Pehe.

Politolog Jiří Pehe: „Strop na volební náklady je důležitý, protože zabezpečuje to, že strany nemají motivaci hledat sponzory tak, aby mohly soutěžit s bohatými politickými subjekty.“

Podle něj by transparentnost financování stran řešil průhlednější systém, který by nutil strany k důkladnému vykazování výdajů a příjmů, aby jasně prokazovaly, že mezi oběma sumami je rovnítko. To je podle jeho slov možné za pomoci některých nových auditorských institucí, nebo prostřednictvím důsledně monitorovaných účtů třeba u centrální banky. „Také je zapotřebí, to co se dnes tady bohužel nedostává, a to je dohled orgánů činných v trestním řízení…,“ dodal Pehe. Jako modelový příklad se někdy uvádí francouzský model financování politických stran, který se vyznačuje zákazem darů od právnických osob, financováním především z veřejných zdrojů, stropem na volební náklady, pravidelnou kontrolou účetnictví stran i kandidátů.

Dvě nejsilnější politiciké strany přicházejí se svou troškou

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v odpolední části konference přednesl představu, že stanovené zákonné limity by nemělo být možné jakkoliv obejít. Především by veškeré výdaje na volební kampaně podle jeho pohledu musely projít přes speciální účty, které by měly strany povinnost zveřejnit po uplynutí šedesáti dnů od voleb. „Aby byl zřejmý historický objem všech volebních kampaní,“ uvedl Sobotka a dodal, že by měla existovat pouze bezhotovostní forma plateb. Součástí návrhu, který Sobtoka prezentoval jako stranický, je také stanovení ročního limitu, který by mohly strany přijímat od fyzických i právnických osob, stejně tak považuje zachování výše státního příspěvku politickým stranám za důležitý pro odolávání tlakům kmotrů a sponzorů.

Místopředseda ODS a ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil představil návrh, jehož součástí je mimo jiné zákaz anonymních volebních kampaní, které strany většinou financují z černých fondů, k nimž se posléze nepřiznávají ve svých výročních zprávách. Anonymní kampaně jsou podle Pospíšilových slov veskrze negativní a útočné, každá kampaň by v budoucnu musela nést označení zadavatele. Zároveň jím prezentovaný návrh počítá s tím, že by volební kampaně kontrolovaly nevládní neziskové organizace. Stanovení limitů na volební kampaně by podle Pospíšila vedlo k posílení černých volebních kampaní.