Komunistický svaz mládeže zůstává rozpuštěný i po zásahu soudu

Brno - Komunistický svaz mládeže (KSM) zůstává rozpuštěný i po nedávném zásahu Nejvyššího správního soudu (NSS). Ten před několika dny zrušil rozhodnutí, jímž Městský soud v Praze zamítl žalobu KSM proti rozpuštění. Pražský soud se musí žalobou opět zabývat, ale rozhodnutí, jímž ministerstvo vnitra v říjnu 2006 svaz rozpustilo, je nadále pravomocné.

Vnitro svaz rozpustilo ve správním řízení především kvůli obsahu jeho programu uveřejněného na internetových stránkách. Podle ministerstva program propagoval myšlenky směřující k odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení společenským vlastnictvím.

„NSS ve svém rozhodnutí vyslovil závěr, že nebyla dostatečně zohledněna všechna kritéria, ke kterým je nutné přihlédnout při rozpuštění občanského sdružení, zejména nebylo s ohledem na stávající judikaturu Evropského soudního dvora dostatečně odůvodněno kritérium nezbytnosti,“ uvedl mluvčí NSS František Emmert. Zásah do sdružovacího práva a práva na svobodu projevu musí být přiměřený a musí odpovídat „naléhavé společenské potřebě“.

Nejvyšší správní soud si podle svého rozhodnutí „s ohledem na historickou zkušenost našeho státu“ uvědomuje společenskou citlivost hlásání myšlenek vycházejících z komunistické ideologie. „Avšak tabuizace kontroverzních, provokativních, extrémních a společensky citlivých témat a zákaz hlásání názorů, které zjevně vybočují z hlavního proudu současného politického myšlení a případně propagují zásadní změny společenských poměrů, může vést postupně k omezení či úplnému potlačení veřejné diskuse o těchto tématech,“ uvedli soudci v rozhodnutí.

Komunistický svaz mládeže
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod