K chudobě přispívá předlužení i nízká minimální mzda, upozorňuje Charita ČR

Největším problémem chudých lidí v Česku je předlužení, dlouhodobá nezaměstnanost, nemožnost získat běžné bydlení a nižší minimální mzda než dávky. „Naše země je na tom s chudobou v EU docela dobře, pohybujeme se ve středu ukazatelů. Pomohla nám v tom vlastně krize, kdy se některé státy propadly. My jsme se nepohnuli ani dopředu, ani dozadu,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. K řešení může přispět zavedení sociálního bydlení a zálohovaného výživného od státu, změna pravidel oddlužení či zvýšení nejnižšího výdělku na 12 000 korun.

Podle zprávy Charity ČR o stavu v Česku - Caritas Cares ČR 2015 - služeb azylových domů a nocleháren využívá denně kolem 30 000 lidí, dalších 60 000 lidí žije v ubytovnách, dalším 100 000 lidí chudoba hrozí.

„Bezprostředně je ohroženo chudobou 200 000 lidí. Na hranici chudoby se tak pohybuje mnohem větší procento lidí než v jiných zemích. Je to otázka menší krize či mimořádného výdaje, a pod hranici spadnou,“ dodal Curylo. Chudoba nejvíc hrozí seniorům, dlouhodobě nezaměstnaným, lidem bez domova, postiženým a samoživitelům či samoživitelkám.

Na odborné charitní poradny se obrátilo 27 000 lidí, tři pětiny tvořily ženy. O pomoc s dluhy žádalo na 40 procent klientů a klientek. Dlužili bankám i nebankovním společnostem, na nájemném, odvodech zdravotního či sociální pojištění. Vysoký byl počet samoživitelů. Důvodem bývá často to, že bývalí partneři či partnerky neplatí na děti.

V Česku se podle zprávy snížila i dostupnost běžných bytů, a to kvůli kaucím i možnosti pronajímatelů ukončit smlouvu bez souhlasu soudu. Obce a města své byty v minulosti prodaly. Lidé tak končívají v předražených ubytovnách.

K chudobě přispívá předlužení i malá minimální mzda, upozorňuje Charita ČR (zdroj: ČT24)

Demotivující je podle Curyla i srovnání minimální mzdy a dávek. „Někteří naši zaměstnanci berou v součtu méně než někteří jejich klienti na sociálních dávkách,“ podotkl Curylo. Pokud by podle něj samoživitelka se dvěma dětmi měla mít větší mzdu než dávky, musela by vydělávat 14 000 korun čistého. Podle zprávy na českém pracovním trhu není „dostatek kvalitních příležitostí“ a mzdy jsou nízké.

Podle autorů zprávy roste mezi nezaměstnanými podíl lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce. „Český pracovní trh diskriminuje zejména ty, kteří si přejí pracovat na zkrácený úvazek, propuštěné z výkonu trestu, etnické menšiny, osoby nad 50 let, dlouhodobě nezaměstnané, rodiče samoživitele - především matky, čerstvé absolventy,“ uvádí zpráva. 

Vydáno pod