Helsinský výbor: V ČR jsou porušována práva dětí, seniorů i Romů

Praha - Český helsinský výbor (ČHV) zveřejnil na svých internetových stránkách zprávu o stavu lidských práv za loňský rok. V Česku jsou podle ní porušována práva dětí vězněných rodičů i dětí, jejichž rodiče se rozvádějí. Neuspokojivá je i situace mnoha seniorů, cizinců a Romů. Narůstá také nebezpečí nacionalismu a neonacismu, které Češi podceňují.

Zpráva například poukazuje na často neuspokojivou situaci „zapomenutých“ dětí, jejichž rodiče jsou ve vězení. Sociální pracovníci dětem umístěným v ústavech neumožňují vězněné rodiče navštěvovat. „Zájem dítěte je spatřován pouze v zajištění přívětivého materiálního zázemí,“ uvedla v části zprávy věnované právům dětí Kateřina Matulová: „Vztahy a vazby dětí a rodičů ustupují do pozadí nebo jsou zcela zpřetrhány.“ Podle autorů zprávy Česko také zcela opomíjí podporu rodin rozvádějících se rodičů a umožňuje jim, aby děti využívali v boji proti partnerovi.

V loňském roce podle zprávy nebyla nijak posílena ani práva pacientů. Jejich situaci naopak zkomplikovaly nejasnosti kolem zavádění poplatků ve zdravotnictví. České zdravotnictví často upravují zastaralé normy ze 60. let. Pacienti zejména při nucené hospitalizaci zpravidla nemají možnost svobodně vyjádřit názor na lékařskou péči. Zavedení poplatků podle zprávy výrazně snížilo i dostupnost zdravotní péče pro zahraniční žadatele o azyl, kteří mají minimální možnost legálně získat peníze na úhradu poplatků.

Vzrůstá riziko xenofobie a diskriminace cizinců

Loni se mírně zhoršily i životní podmínky českých seniorů. Zpráva poukazuje zejména na neadresnost příspěvku na péči, který lidé nemusí platit právě za péči. Pro některé lidi sociální služby nejsou vůbec dostupné nebo na ně nemají dostatek peněz. Stát podle zprávy také dostatečně nepamatuje na lidi, kteří se starají o své nemohoucí blízké.

Vstřícný není podle zprávy ani postoj cizinecké policie k cizincům. „Často i neúmyslné a nepatrné porušení zákona vede k vyhoštění,“ konstatovali autoři zprávy, kteří poukázali také na vzrůstající riziko xenofobie a diskriminace cizinců. Zpráva se zaměřuje i na postavení Romů, zmiňuje častou snahu obecních úřadů o jejich vystěhování: „Samotný akt vystěhování popírá zásadní principy fungování místní samosprávy a jejího vztahu ke svým občanům.“

České věznice jsou přeplněné

Nedostatky autoři zprávy nacházejí i v českém vězeňství. „Není s to naplňovat svůj účel, tedy připravit odsouzené na propuštění, respektive na jejich sociální reintegraci, a vést je k tomu, aby se v budoucnu nedopouštěli kriminálního jednání,“ uvádí zpráva, jež poukazuje také na přeplněnost českých věznic.