Hannig: Zastavme migraci, válka už skoro nikde není. V ekonomice požadujeme povinné reinvestice

Petr Hannig v Událostech, komentářích (zdroj: ČT24)

Chceme zastavit migraci jako takovou, je to nebezpečí pro Evropu, řekl v Událostech, komentářích předseda Rozumných Petr Hannig. Uprchlíci se podle něj nechtějí vracet do svých zemí a válečných konfliktů v současnosti už moc není. Navrhl také, aby velké korporace a řetězce povinně reinvestovaly v Česku, jinak by musely zemi opustit. Mluvil i o tom, že by se měl změnit pohled na účinnou obranu například při vloupání.

Jste pro přijetí eura?

Rozhodně ne, protože euro znehodnotí úspory a hlavně důchody. Ceny porostou daleko rychleji než důchody.

Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí?

Rozhodně ne. Protože to by udělala sebevraždu. Protože oni nikdy nebudou vděční za hospitalitu, ba naopak s nimi může přijít nebezpečí terorismu, zdravotní problémy, bezpečnostní problémy.

Jste v zájmu vyšší obranyschopnosti země pro znovuzavedení povinné vojenské služby?

Ne tak, jak to bývávalo dřív, protože už ani nejsou kasárna a tak, ale tříměsíční až šestiměsíční povinný výcvik pro mladé muže, to znamená šestiměsíční pro ty, kdo chtějí velet nebo tak, tříměsíční pro ten základní sbor. Protože je potřeba v současné době bránit naši zem.

Je nějaký politický subjekt, s kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády?

Já jsem pozitivní člověk, já vám řeknu s kým bych šel…

Ne, otázka zní naprosto jasně. S kým byste nešel? Musím na tom trvat, otázky jsou pro všechny stejné. 

Šli bychom s Blokem proti islamizaci …

Ne. Já jsem se ptal, s kým byste nešli za žádnou cenu? Ty otázky jsou stejné úplně pro všechny.

A můžu dodat potom? Můžu potom dodat …

Třeba to z následné debaty vyplyne …

Dobře. Takže bychom nešli s ODA, protože ta má absolutně protichůdné názory, než máme my. To znamená, ona chce euro co nejdřív, chce přijímat, jsem slyšel, ty migranty, jejich kandidát na prezidenta o tom mluvil. Tak s ODA ne.

Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě? Tady je odpověď asi jasná.

Tak tady je jasná. Rozumní mě přesvědčili, všechny ty strany, které jsou v tom bloku, abych kandidoval, takže to je jasné.

Jste Rozumní. V čem jste rozumní a proč myslíte, že to ostatním bude připadat rozumné? To už není anketní otázka.

Já jsem chtěl rozvést to, s kým bychom šli, protože teď se vlastně po každých dvaceti letech, teď už je to skoro třicet let, mění celý systém všeho možného. A dnes jsme postaveni v celé Evropě před problém migrace. Ta migrace vlastně může úplně změnit nejenom Evropu, ale pokud my se tomu poddáme, tak i naši republiku. Proto chceme tedy potom nějakým způsobem být v koalici s Blokem proti islamizaci – Obrana domova a také s SPD Tomia Okamury. Ovšem SPD Tomia Okamury potřebuje mít ve sněmovně ještě minimálně jednu stranu, která je bude podporovat, aby se nestalo to samé jako s Úsvitem Tomia Okamury. To znamená, že si jeho poslance rozeberou jiné strany…

A proto byste šli s ním. Já jsem se ptal na to – myslíte si, že většina lidí to bude chápat jako rozumný přístup?

Já si myslím, že většina lidí v České republice na rozdíl od lidí z médií chápe, že migrace tak, jak ji vidíme dneska přes Středozemní moře i přes Černé moře, je nebezpečím pro Evropu a my…

Migranti čekají v sicilském přístavu
Zdroj: Antonio Parrinello/File Photo/Reuters

A je to hned první bod vašeho volebního desatera – STOP nelegální migraci. To znamená, že s legální migrací souhlasíte?

A teď si představte, jak to bude. Oni nelegálně přišli do Evropy, ale…

Já se teď ptám, jestli souhlasíte s legální migrací?

Ale Německo jich tam má přes jeden milion a Německo to zlegalizuje, a tudíž by to byla legální. A proto Rozumní říkají STOP migraci jako takové.

Stop nelegální migraci říkáte…

Ne, my máme stop migraci v názvu a vám teď řeknu ten název…

Ale v programu píšete nelegální, takže slovo nelegální škrtáme, STOP migraci platí, žádná migrace.

Máme tam STOP migraci a diktátu EU.

Žádná cizí noha v České republice.

Takhle bych to neřekl. Pokud tam řekneme to nelegální, tak už jsme v takovém tom…

Teď jsme ho společně škrtli na základě vašich slov.

Pokud by to tam zůstalo, tak můžou, jak už jsem říkal, zlegalizovat ty statisíce migrantů, a my je budeme prostě muset přijímat.

Ani lidi, co prchají před válkou?

Teď už momentálně nikde skoro žádná válka není. A nikdo se nechce vracet do těch svých zemí.

Je to obecná otázka. Prchá-li někdo před válkou, která říkáte, že už skoro žádná není, ale třeba bude nebo také nebude, bude-li někdo prchat z nějakého nebezpečí, ohrožení života, tak ani tak nepřijímat.

V naší historii jsme vždycky pomáhali lidem. Ať už to bylo v době balkánské krize. Já si myslím, že český člověk má dobré srdce, ale nesmí to dobré srdce být někým zneužíváno. Já jsem slyšel, nebo jsem četl takovou věc, že nějaký uprchlík z Nigérie nebo Ghany nebo Libérie nebo tam, nebo to nebyl uprchlík, migrant, říkal, že se dozvěděl, že na severu Evropy jsou země, které platí lidem jenom proto, že žijí. Tak takové bychom rozhodně nechtěli. Platit jenom lidem, kteří jenom žijí. My máme svých problémů. Důchodci nestačí kolikrát na zaplacení nájmu a tak, v Praze je to tragické.

V programu jsem toho třeba o důchodech mnoho nenašel. Vlastně nic jsem nenašel.

My tam máme důchody, průměrný důchod zvednout na 60 % těch důchodů, my máme ještě podrobnější program, vy máte asi to krátké desatero, na 60 % důchodů…

Studoval jsem, co jsem u vás našel.

…důchodů v Evropské unii v těch lepších státech, tedy v těch bohatších, to znamená Německo, Francie, Holandsko, Belgie. Na 60 % důchodů, které jsou v těch bohatších státech Evropské unie.

Když už jsme tedy u té ekonomiky, povinnými reinvesticemi omezit nepřiměřený vývoz zisků korporací a řetězců do zahraničí. Co když korporace tuhle povinnost nesplní?

Tak půjdou pryč.

Jak to uděláte?

To je jejich dobrovolná věc. Představte si, kdyby…

Jak je vyhodíte odsud? Na to se ptám.

My jsme se vlastně nechali všude vmanévrovat do pozice kolonie. Víte, za kolik peněz tady pracu…

obrázek
Zdroj: ČT24

Jak půjdou pryč? Seberete jim nějaké oprávnění…

Prostě bude zákon, opět 60 % povinných reinvestic, to znamená i do jejich podniku, ale v České republice, protože 300 miliard odchází na dividendách každý rok z České republiky. A to nikde není.

Dobře. Ale ptám se na to: kdo nesplní, tak prostě půjde pryč.

Tak kdo nesplní, tak samozřejmě musí plnit zákony této země.

Nárůst nezaměstnanosti, to nehrozí v takovém případě?

Ne, protože český člověk je člověk šikovný, a oni si to moc dobře rozmyslí. Protože ono je třeba také velmi špatné, že od začátku devadesátých let se tlačily mzdy dolů. A tudíž my 27 let po převratu máme tak nízké mzdy, že se z toho nemůže dobře sanovat zdravotnictví, důchody, bezpečnost, policie, armáda, nic. Kdyby mzdy rostly takovým způsobem, jako tady rostla produktivita práce, tak bychom tyto problémy nemuseli vůbec řešit.

Ještě jedno bezpečnostní téma si dovolím otevřít. Píšete: Můj dům, můj hrad. Každý, kdo někoho nebo něčí majetek napadne, musí počítat s účinnou obranou napadeného převyšující sílu útoku. Trochu extrémní příklad: když někdo někomu bude chtít ukrást ze zahrady lavičku, může být zastřelen?

My chceme tedy změnit ustanovení paragrafu 29 toho zákona trestního, a protože samozřejmě…

V té nutné sebeobraně. Ono, já se ptám naprosto jasně. Někdo něco banálního ukradne, může být zastřelen?

Ne. Někdo napadne třeba…

Protože vy ve svém stálém programu píšete, že napadený nesmí být trestán za jakoukoliv formu obrany. Proto se ptám, a já jsem to uvedl, že to je extrémní případ, ale používáte-li slova „jakoukoliv formu“, tak se chci ujistit, jak to myslíte.

Pořád jsou u nás upřednostňováni zločinci před slušnými lidmi. A toto by zastavilo jejich zločinnost. Podívejte se, kolik už bezbranných lidí…

Čili skutečně to může být až takto extrémní? Za bagatelní krádež může být zastřelen?

Ne krádež. Za přepadení. Krádež je něco…

Vy to píšete obecně. Proto se ujišťuji, jak to je.

Na slunné Floridě nebo v Texasu, tam nemají ani zahrádky, nemají tam ploty a nikdo si neodváží vlézt na cizí pozemek. A já si myslím, že jestliže mám něco, tak bych měl být ve svém domově chráněn a u nás to bohužel tak není, protože každý musí přemýšlet, jestli neudělá větší zásah do integrity osobnosti toho, který ho napadl. Změnit ustanovení paragrafu 29 trestního zákoníku. To je potřeba právní, my tam máme právníky v našem…

Já se tady ptám na záměry.

Jo, ale také v životě se to dá precizovat, že nějaká bagatelní věc do toho třeba patřit nebude. Ale když vám někdo v noci tak, jako v Bratislavě Kňažko, tak on ho zastřelil, že jo a je to.