Gymnázia chystají kvůli maturitě z matematiky ústavní stížnost

Ministryni Valachovou překvapila ústavní stížnost na maturitu (zdroj: ČT24)

Gymnázia a lycea připravují ústavní stížnost kvůli povinné maturitě z matematiky, kterou prosazuje ministerstvo školství. Povinnost by se totiž týkala ve školním roce 2020/2021 jen těchto institucí a teprve později by platila pro odborné střední školy. Ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) v pořadu Otázky Václava Moravce přiznala, že o chystané stížnosti nevěděla.

Stížnost připravuje Asociace ředitelů gymnázií spolu se senátorem Jiřím Růžičkou (TOP 09).

„Je to pro mě nová informace,“ řekla ministryně Kateřina Valachová. Dodala, že vláda bude v pondělí rozhodovat o tom, kdy začne povinná maturita z matematiky platit i na ostatních školách. „Udělám všechno pro to, aby tato povinnost byla nejpozději do roka poté, co začne platit pro gymnázia. Pokud se tak stane, tak věřím, že k ústavní stížnosti nebude důvod,“ dodala s tím, že by časový odstup nebyl tak velký.

Bývalý ministr školství Petr Fiala (ODS) stávající plány kritizoval. „Nemělo se to zavádět postupně, ale najednou. Už dříve jsem mluvil s ministryní Valachovou ne o tom, zda, ale kdy se má zavést povinná maturita z matematiky. Bylo jasné, že školy musíme postupně připravit a potrvá to několik let. Prosazoval jsem, aby se spustila později a pro všechny a ušetřili bychom si tyto problémy,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce. Dodal, že pokud je maturita garantována státem, tak má smysl jedině jako celoplošná.

Ředitelka Gymnázia Budějovická Zdeňka Bednářová připomněla, že třetí povinný maturitní předmět – matematika – se paradoxně nebude týkat studentů technických, strojírenských či stavebních odborných středních škol. „Budou to mít snazší než naši studenti,“ upozornila.

Výjimka pro zemědělské obory?

O povinné maturitě z matematiky se hovořilo už na začátku tisíciletí, kdy byla ministryní školství Petra Buzková (ČSSD). Exministr Marcel Chládek také v uplynulých letech hovořil o třech povinných maturitních předmětech – češtině, cizím jazyce a matematice. „Rok 2019 je první reálný rok, kdy můžeme zavést povinnou matematiku,“ prohlásil.

Kateřina Valachová trvá na školním roce 2020 pro gymnázia a lycea a na roční prodlevě pro střední odborné školy. „Taková byla dohoda mezi asociacemi, byl to kompromis. Byla by strašná nezodpovědnost směrem k našim dětem a studentům je do budoucna takovými vědomostmi nevybavit,“ podotkla. 

Ministryně navrhuje, aby se odklad pro matematiku týkal 104 oborů. Šlo by o všechny odborné střední školy s výjimkou zdravotních, sociálních a uměleckých oborů. Pokud by bylo zastoupení středoškoláků v jednotlivých oborech stejné jako na jaře 2016, maturovalo by povinně z matematiky po jejím zavedení na odborných školách 91 procent žáků.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) nesouhlasí s tím, aby se novinka týkala i zemědělských oborů. A odmítá návrh resortu školství podpořit. „Nesouhlasím s jeho přístupem a také mu vyčítám, že se jako poslanec vzbudil z nějakého tříletého spánku Šípkové Růženky. Poslancům se jasně řeklo, jaký má být náběh povinné maturity a jaké obory tam nebudou,“ konstatovala ministryně.

Matematika bývá předmětem, ze kterého propadá nejvíce maturantů. O zavedení povinné maturity měli zájem zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy.

  • Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky z matematiky vypracovaný ministerstvem školství stanovuje pět základních okruhů, které musí maturant zvládnout. Vedle znalosti matematický pojmů a dovedností je to matematické modelování a také schopnost vymezit a řešit problém. Student musí rovněž rozumět matematickému textu a osvojit si práci s informacemi
  • Další část požadavků pro povinnou zkoušku z matematiky obsahuje požadavky na konkrétní vědomosti a dovednosti z jednotlivých tematických okruhů. Těmi jsou například aritmetické operace s přirozenými čísly, schopnost rozlišit prvočíslo a číslo složené nebo rozložit přirozené číslo na prvočinitele.
  • Dále maturitní zkouška z matematiky od studentů vyžaduje zvládnout algebraické výrazy, provádět operace s lomenými výrazy, sestavovat, číst a řešit rovnice. Také užít různá zadání funkce a používat s porozuměním pojmy definiční obor, obor hodnot, argument funkce, hodnota funkce, graf funkce včetně jeho názvu.
  • Maturanti musí zvládnout také základy statistiky. Měli by znát pojmy jako statistický soubor, rozsah souboru, statistická jednotka, kvalitativní i kvantitativní statistický znak, stejně jako hodnota znaku. Dále musí umět vyhledat a vyhodnotit statistická data v grafech a tabulkách.