Expert na ekologii, energie či požární bezpečnost – i to je dnes kominík

Praha - V následujících dnech se v Praze uskuteční kongres evropských kominických mistrů. Součástí programu bude také jednání o nové nadnárodní spolupráci v odborném vzdělávání kominíků. Současnou špičkou kominické profese je Německo, které zajišťuje pravidelné, státem kontrolované prohlídky výtopových prostor. Samotné povolání a především systém odborné kvalifikace prodělaly z důvodu technologického vývoje výrazné změny.

Dnešní odborně způsobilý kominík musí splňovat náročné podmínky v podobě teoretických znalostí v oboru fyziky, techniky nebo ekologie. Reaguje na moderní vývoj v oblasti domovního vytápění a osvojuje si praktickou manipulaci s těmito prostředky. „Snažíme se, aby v celé Evropě bylo vzdělávání kominíků srovnatelné s poměry v Německu, které je v současnosti na špici, “ nastínil prezident Evropské federace kominických mistrů Hans Günther Beyerstedt.

I čeští kominíci patří v současnosti k evropské špičce. „Co se týče znalostí a technického vybavení, jsme na tom v současnosti srovnatelně s našimi západními sousedy,“ dodal prezident Společenstva kominíků ČR Emil Morávek. I přes úzkou spolupráci s německými kolegy a kvalitnímu školení v Bavorsku se u nás však ročně vyučí kolem pěti kominíků. Naprostá většina nových kominíků tak získávají vyučení pomocí rekvalifikace.

Každý rok se v České republice provádí rekvalifikační kurzy, které probíhají po dobu 10 měsíců. Žadatel o řádný výuční list musí mít za sebou alespoň tři roky praxe a zkušeností s kominickým řemeslem. Podle německých zástupců zájem o profesi v jejich zemi stoupá. Tamní zákon ukládá lidem povinnost nechat si několikrát do roka odborně zkontrolovat systém domovního vytápění. Kominíci tak mají jistotu svého živobytí. Podle Beyerstadta by lidé neměli zanedbávat pravidelné kontroly, zbytečně se tak vystavují nebezpečí zadušení zplodinami.

Na úrovni městských i krajských úřadů se zatím myšlenka větší podpory kominických prací setkává s obecnou podporou. Pozitivní postoj však postrádají vyšší instituce. Jejich zástupci věří, že většina občanů si svědomitě plní preventivní opatření při údržbě svých domů a kominíky si automaticky zvou. Představitelé sdružení kominíků doufají, že svědomitost obyvatel nezpůsobí vymírání řemesla, které je doprovázeno tolika pověstmi.

Vydáno pod