Exekuce obrazů odporují právu, tvrdí ministerstvo

Praha - Rozhodnutí zahraničních soudů ohledně možných exekucí českého majetku na základě návrhů podaných firmou Diag Human odporují obecně uznávaným zásadám mezinárodního práva v oblasti jurisdikčních imunit státu, sdělilo české ministerstvo zahraničí. Česká strana má již k dispozici rozhodnutí rakouského soudu ohledně uznání nároku společnosti Diag Human, proti verdiktu se odvolá. Ministerstvo kultury se teď obává zabavení dalších děl - stahuje proto z Paříže Manetův obraz. Majitel společnosti Diag Human Josef Šťáva prodal akcie firmy. Na nového majitele - mezinárodní konsorcium investorů - teď přechází i pohledávka vůči České republice na odškodnění za neuskutečněný obchod s krevní plazmou.

Zahraniční rozhodnutí se podle Kalvody opírala o rozhodčí nález ze srpna 2008, který společnosti Diag Human přiznal náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun. S úroky nyní činí požadovaná částka přes deset miliard. Česká republika však s verdikty nesouhlasí, podle ní arbitráž mezi firmou a státem stále pokračuje. Nález nepovažuje za pravomocný.

„Ministerstvo zahraničních věcí se domnívá, že uvedené kauzy spojené s návrhem na exekuci majetku ČR v zahraničí odporují obecně uznávaným zásadám mezinárodního práva v oblasti jurisdikčních imunit státu a vídeňským úmluvám o diplomatických, respektive konzulárních stycích,“ uvedl dnes úřad.

Novniky jsou také na straně Diag Human - její majitel Josef Šťáva prodal své akcie firmy. Novým majitelem je tak mezinárodní konsorcium investorů. Pohledávka více než deseti miliard korun vůči ČR se po uznání platnosti a vymahatelnosti zahraničními soudy stala běženým tržním debetním instrumentem. „Josef Šťáva s okamžitou platností přestává mít cokoliv společného se společností, s vymáháním pohledávky a žádným způsobem nadále nereprezentuje společnost Diag Human,“ uvedla firma.

Česko stahuje umělecká díla ze zahraničí

Rakouský soud již před několika dny zabavil tři umělecká díla zapůjčená Českou republikou na výstavu do Vídně. Obrazy Emila Filly a Vincence Beneše a plastika Otto Gutfreunda skončily v depozitním skladu soudu, kde zůstanou, než soudce rozhodne o výsledku sporu. ČR se totiž proti rozhodnutí může odvolat a s největší pravděpodobností to udělá.

Podle serveru Ekonom.cz zažádal Kalvoda o exekuci českého majetku i ve Francii. Soudy by tak pravděpodobně mohly zabavit například české pohledávky, peníze na účtech, dluhopisy, umělecká díla či budovy v majetku ČR. Nejzajímavějším objektem, kterého se může exekuce týkat, je zřejmě České kulturní centrum v Paříži. Kalvoda již dříve avizoval, že Diag Human bude nárokovat majetek i v dalších zemích vázaných newyorskou úmluvou o vzájemné vykonatelnosti rozhodčích nálezů.

Vydáno pod