Dvojjazyčné mateřské školky jsou v Česku stále žádanější

Praha - Rodiče českých dětí si už několik let uvědomují, že bez znalosti cizího jazyka se jejich dítka neobejdou. Čím dál častěji proto sáhnou raději hlouběji do kapsy a své dítě ve jménu jeho lepší budoucnosti pošlou do cizojazyčné školky. Využívají tak mimo jiné možnosti, kterou sami ve svém dětství neměli.

Angličtina je v cizojazyčných mateřských školkách nedílnou součástí celého dne, a u dětí jsou tak postupně rozvíjeny jazykové dovednosti. „Tam, kde se učitelka rozhodla, že bude na děti mluvit, řekne výraz česky a okamžitě ho řekne anglicky, tak děti do sebe ten cizí jazyk lépe nasají, než třeba u cizojazyčných kroužků, které probíhají jednou dvakrát do týdne,“ domnívá se psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny Václava Masáková.

Rodiče by podle Masákové měli zvážit, co je cílem dvojjazyčné výuky, a měli by také respektovat pohled mateřské školy, do které dítě chodí. „Jiné je to u dětí, které mají bilingvální rodiče a jiné u rodin, ve kterých mluví oba rodiče česky. Obecně jsou tři čtyři roky nízký věk, protože u dítěte ještě nejsou zcela ukotveny běžné stereotypy rodného jazyka. A když se nezvládne mateřský jazyk, tak se těžko ovládá ten druhý,“ konstatuje Masáková.

Jednou z cizojazyčných škol je také English International school, která v České republice funguje již třináct let. Tamější učitelka Vikky Alden potvrzuje, že s dětmi pouze nesedí a „neučí je otrocky anglicky“.

Ze začátku se rodičům příliš nechtělo oželet několik desítek tisíc měsíčně, což v praxi vypadalo tak, že před třinácti lety chodilo do English International school jen 11 žáků. Nyní škola praská ve švech, chodí do ní 374 dětí od dvou do 18 let a škola dokonce v posledních letech musela několik dětí odmítnout. „Určitě se u nás zvyšoval zájem, za poslední rok se počet dětí zdvojnásobil,“ potvrzuje marketingová manažerka Shelley Leighton.

Celá škola má kapacitu až 500 míst. Děti plynule pokračují od jeslí po střední školu, kterou zakončují získáním diplomu, který je srovnatelný s českou maturitou a je uznávaný Univerzitou Karlovou a zahraničními vysokými školami. Kromě angličtiny se děti mohou vyřádit i na mimoškolních aktivitách.

Vydáno pod