Dvě třetiny lidí si myslí, že většina činitelů bere úplatky

Praha - Téměř tři čtvrtiny lidí si myslí, že většina nebo všichni veřejní činitelé berou úplatky. Oproti loňskému roku se jejich podíl zvýšil. Vyplývá to z březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle účastníků průzkumu korupce nejhůře zasáhla politické strany, vládu a centrální úřady.

81 procent lidí si myslí, že politické strany jsou zkorumpované

Názor, že úplatky bere většina veřejných činitelů, zastává 44 procent dotázaných. Podíl lidí, kteří se domnívají, že úplatní jsou téměř všichni, se od loňského roku zvýšil z 23 na 30 procent. Necelé dvě pětiny si myslí, že zkorumpována je méně než polovina veřejných činitelů.

Ze srovnání úřadů a institucí vyšly nejhůře politické strany, za zkorumpované je považuje 81 procent účastníků průzkumu. Ministerstva a centrální úřady z úplatkářství podezírá 69 procent lidí, stavební úřady 53 procent. Zdravotnické instituce trpí korupcí podle mínění 49 procent dotázaných, policisty označilo za úplatné 48 procent oslovených. Naopak jen přibližně dvě pětiny si myslí, že korupce zasáhla školství a peněžní ústavy.

Lidé hodnotili míru korupce v jednotlivých oblastech známkami od jedné do pěti, kdy jednička znamenala nejnižší míru korupce. Politické strany letos získaly průměrnou známku 4,36, ministerstva a centrální úřady 3,98, stavební úřady 3,64, zdravotnictví 3,51 a policie 3,48. Většina institucí si v tomto hodnocení meziročně pohoršila.

Názor, že korupce je v Česku všeobecně rozšířeným jevem, zastávají častěji lidé, kteří svou životní úroveň považují za špatnou, a příznivci levicových stran.

Průzkumu, který se uskutečnil od 5. do 12. března, se zúčastnilo 1 053 lidí.

Vydáno pod