Do chrámu sv. Víta se přišli lidé rozloučit s kardinálem Vlkem

Více než tisíc lidí přišlo do chrámu sv. Víta uctít zesnulého kardinála Vlka (zdroj: ČT24)

Do katedrály svatého Víta na Pražském hradě se ve čtvrtek přišlo více než tisíc lidí rozloučit s kardinálem Miloslavem Vlkem, který zemřel minulou sobotu. V pátek bude rakev s jeho ostatky převezena do klášterního kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí. I tam budou mít lidé možnost na zesnulého duchovního zavzpomínat. Pohřeb se zádušní bohoslužbou bude v sobotu v 11 hodin v Katedrále sv. Víta.

Katedrála sv. Víta se pro turisty uzavřela ve čtvrtek v 15 hodin. K tělu kardinála Vlka mohli věřící od 17:00. Lidé na otevření katedrály čekali i přes hodinu, po otevření brány ale plynule všichni procházeli dovnitř a k otevřené rakvi. Do katedrály přišel i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Prezident Miloš Zeman už dříve oznámil, že se nezúčastní sobotního pohřbu.

Čestnou stráž u těla kardinála Vlka drželi skauti a orlové, kteří se střídali po půlhodinách. Lidé přinášeli skromné květiny, zapalovali svíčky a podepisovali se do kondolenční knihy. 

V pátek bude rakev převezena na Hradčanské náměstí do kostela sv. Benedikta u sester karmelitek. Lidé tam mohou přijít zavzpomínat od 15:00 do 21:00. Na obou místech bude připravena i kondolenční kniha. 

Na pohřeb mohou přijít až tři tisíce lidí

Pohřeb proběhne v sobotu. Zádušní mši za zesnulého odslouží pražský arcibiskup Dominik Duka. Posledního rozloučení se zúčastní i olomoucký arcibiskup Jan Graubner a emeritní plzeňský biskup František Radkovský.

Koncelebrovat mši budou biskupové českých a moravských diecézí spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí a z Hnutí Fokoláre, v němž se Vlk angažoval. 

Obřady posledního rozloučení budou následovat po skončení zádušní mše a povede je Graubner. Na závěr rozloučení s emeritním pražským arcibiskupem a primasem českým bude jeho tělo uloženo do arcibiskupské hrobky v katedrále. Kázání před uložením do hrobu pronese Radkovský.

Pieta za kardinála Miloslava Vlka
Zdroj: ČT24

Před zahájením mše projde od Arcibiskupského paláce přes první a druhé hradní nádvoří liturgický průvod duchovních, kteří se posledního rozloučení s kardinálem zúčastní. Půjdou v něm biskupové, generální a biskupští vikáři pražského arcibiskupství, katedrální kapitula, probošti kapitul a vyšší řeholní představení.

Kontrolou projdou poutníci i duchovní

Poutníci i řeholníci, kteří na pohřeb přijdou, musí u vstupů do Pražského hradu projít bezpečnostní kontrolou. Arcibiskupství očekává účast až tří tisíc lidí. Žádá proto všechny, aby na kontrolu pamatovali při balení zavazadel a nebrali zbraně, větší nože, obranné spreje či paralyzéry. 

Pro usnadnění přístupu účastníkům pohřbu budou u vstupu přes Prašný most a při severním vstupu na první nádvoří (vedle Brány gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení smutečních hostí. Označena budou tabulí Vstup na bohoslužbu a otevřena od 9:00 do 10:45.

Řeholníci budou vstupovat do katedrály vchodem vpravo při pohledu na průčelí katedrály, poutníci vchodem vlevo. Katedrála se otevře v 9:45 a lidé do ní budou moci vstupovat do 10:45. Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Celé poslední rozloučení by mělo skončit kolem 13:00.

Arcibiskupská kaple, kde bude tělo kardinála Vlka uloženo, je jedinou kaplí nové části katedrály s ostatky pražských arcibiskupů minulého století. Jsou v ní například ostatky kardinálů Františka Tomáška (1899-1992) a Karla Kašpara (1870-1941).