Den židovských památek otvírá čtyři desítky synagog či hřbitovů

Den židovských památek (zdroj: ČT24)

V neděli se v České republice připomíná Den židovských památek. Otevřou se čtyři desítky židovských pamětihodností v Čechách, na Moravě a Slezsku. Návštěvníci budou moci navštívit hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné nebo prošly v posledních letech rekonstrukcí.

„Den židovských památek letos připadá na svátek Tiš'a be-av, při kterém si Židé připomínají zničení jeruzalémského chrámu. A je tak symbolické, že právě v tento den návštěvníci uvidí, jak bohaté kulturní dědictví židovské památky představují a jaké jsou snahy o jeho záchranu,“ uvedl Pavel Veselý, hlavní koordinátor akce.

Tiš'a be-av je postní den a jeden z nejsmutnějších dnů židovských dějin, připadají na něj ještě další tragické události. Podle tradice právě v tento den odmítli Izraelité vstoupit do Kanaánu a byli potrestáni čtyřicetiletým putováním na poušti. V novodobých dějinách mimo jiné v předvečer Tiš'a be-av roku 1942 začali být Židé z varšavského ghetta převáženi do koncentračních táborů.

Do Dne židovských památek je zapojeno i 15 nedávno opravených objektů z projektu revitalizace židovských památek Deset hvězd, které bude možné navštívit za zvýhodněné vstupné. Památky budou přístupné od 10:00 do 17:00. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, bude památka přístupná alespoň v části uvedeného času.

Židovské obce zanikly za holokaustu

Projekt Deset hvězd umožnil díky příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj opravit celkem 15 lokalit v České republice. Opravilo se mimo jiné šest synagog, ve kterých vznikly stálé expozice, které umožňují seznámit se s židovskou historií a s judaismem v autentickém prostředí.

Většina židovských obcí na území dnešní České republiky zanikla kvůli holokaustu a v důsledku poválečných emigračních vln. Synagogy a židovské hřbitovy byly opuštěny a chátraly. Během druhé světové války bylo nacisty vypáleno a zbořeno nebo v závěrečných bojích zničeno na 70 synagog. Dalších 105 synagog bylo zbořeno během komunistického režimu. Teprve po listopadu 1989 se začaly zbylé památky dokumentovat a zachraňovat.

Do dnešní doby se tak dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Tyto památky jsou ve vlastnictví některé z deseti židovských obcí nebo Federace židovských obcí v ČR, ale také měst, církví i soukromých majitelů. Židovská obec v Praze, která má ve svém vlastnictví 30 synagog a 175 židovských hřbitovů na území někdejšího Středočeského, Východočeského a Jihočeského kraje, patří mezi nejvýznamnější investory při rekonstrukci židovských památek.