Čtyři obce u Dvora Králové protestují proti výstavbě R11

Hradec Králové - Trasa plánované rychlostní silnice R11 se nezamlouvá čtyřem obcím na Trutnovsku a proti její výstavbě protestují. Silnice má navázat na dálnici D11 ze směru od Prahy a Jaroměře. Podle starostů by ale rozdělila vesnice, ohrozila zdroje pitné vody a zbytečně ubrala zemědělskou půdu. Po Karlovarském kraji, který stavbu spravuje, chtějí změnu trasy.

Zastupitelé vesnic Kocbeře, Choustníkovo Hradiště, Kuks a Vítězná považují schválenou trasu za nejhorší ze čtyř variant, které se projednávaly. „Protože vede přes hygienická pásma ochrany vod, rozděluje to poměrně kvalitní zemědělskou půdu, která tady v obci je, zastavuje to rozvoj obce. Západním směrem se může obec jedině rozvíjet,“ vysvětluje postoj obcí starostka Kocbeře Eva Rezková (NESTR).

Starostové prosazují oponentní návrh trasy na vržené ministerstvem životního prostředí, který by vedl východněji. Jenže podle slov starostů s nimi kraj odmítá jednat o změně. „Krajští úředníci se k nám nechovají pěkně, nechtějí se dělat další starosti. V roce 2004 si odsouhlasili koridor a tím to pro ně končí. Nikdo nepřistoupí na verzi odbornou, všude narážíme na to, že je to vůle politická,“ rozčiluje se místostarosta Choustníkovo Hradiště Miroslav Chloušek (NESTR).

Královéhradecký kraj ale považuje trasu této rychlostní komunikace za stabilizovanou v území a jakékoliv změny by vedli jenom k oddálení jejího dokončení a napojení dálniční síť.

Obce spoléhají na to, že navrženou trasu odmítne studie o vlivu na životní prostředí, která se právě zpracovává. Starostové čtyř obcí se také shodují v tom, že svůj boj za změnu trasy nevzdají.

Vydáno pod